Sensitive Business Power

Online kurs - 20 uker


Er du lei av å sabotere for deg selv?

Frykt, usikkerhet og tvil stjeler både tid og energi fra oss, ikke minst gjør det veien mye vanskeligere og tyngre å gå!


Visste du at vi som er høysensitive kan oppleve disse sabotørene 4-5 ganger sterkere enn hva andre mennesker gjør?


Ta deg tid til å bytte ut frykten, usikkerheten og tvilen med styrke, trygghet og klarhet. Da slipper du å hele tiden kjempe mot denne motstanden!

Litt om kurset!

Sensitive Business Power bygger på visdom fra boken Et kurs i Mirakler! Det boken beskriver som mirakel er den endring i vårt perspektiv som skjer når du går fra fykt til kjærlighet!

"

Når du endrer måten du ser ting på, vil det du ser endre seg!


Dr. Wayne Dyer - Forfatter, Motivator og formidler av Et kurs i mirakler


Dette kurset endrer måten du ser deg selv på!

Det som opprinnelig er DEG, er mye sterkere og mer kraftfull enn den versjonen Egoet har overbevist deg om å tro på.

I dette 20 uker lange online-kurset skreller vi bort Egoet's illusjoner om deg og finner tilbake til din kraftfulle kjerne som du ble velsignet med fra fødselen.

  • Forstå hva som er dine styrker! (Både bevisste, ubevisste og høysensitive styrker)
  • Forstå hva som er din misjon her på jorden!
  • Lær å bruke tankene som det kraftfulle manifesterings verktøyet det egentlig er!
  • Lær å overvinne begrensninger!
  • Lær hvordan du henter frem lederen i deg!

Lyst til å bli med på neste runde av kurset?

Sett deg på uforpliktende venteliste så er du blant de første som får beskjed når jeg åpner påmeldingen igjen:

Praktisk info:

 Vi møtes hver Fredag kl 10.00 i tilsammen 20 uker.

Vi bruker programmet Zoom til gjennomføring av møtene

Vi holder på ca 1 - 1,5 timer hver gang

Det gjøres opptak av hvert møte som blir lastet opp i en passordbeskyttet web-side. Denne websiden har du tilgang til i 1 år etter at kurset er ferdig!

Du blir også med i ei lukket Facebookgruppe hvor vi kan kommunisere mellom møtene. Facebookgruppen er også fint sted å bygge nettverk med de andre kursdeltagerne!

© 2019 Turid H Olsen. All rights Reserved