Tillit

Livet er ikke bare en dans på roser, det hender vi har andre opplevelser også. Jeg vil tro du også har opplevd episoder i livet, hvor du sitter igjen med en dårlig erfaring? Dårlige erfaringer gjør noe med oss, spesielt hvis vi opplever de gjentatte ganger. Har du f.eks. prøvd å samarbeide med noen som aldri gjør sin del av jobben? Eller har du prøvd å stole på en venn, som går i mot deg så snart han selv er ute i hardt vær? Hvor lett er det å stole på slike i fremtiden?

Noen opplevelser gjør at vi utvikler et forsvar overfor andre, vi liker jo ikke å bli lurt, sviktet eller uthengt. Vi utvikler derfor et forsvar som gir oss en følelse av kontroll. En kontroll som skal forhindre oss fra å havne i lignende situasjoner igjen. Dette forsvaret kan f.eks. bestå av at vi lukker oss, blir reserverte, skeptiske, eller blir «flink pike» som skal klare seg selv, uten hjelp fra andre.

Denne kontrollen eller forsvaret er krevende og koster oss mye energi. Det gir oss mange bekymringer, samt det innebærer at vi stenger ut den guidingen og hjelpen som Universet sender oss. Kontrollen/forsvaret får oss til å tro at vi er overlatt til oss selv, og at vi ikke kan stole på andre enn oss selv.

Denne ukens affirmasjon trener oss på å gi slipp på kontrollen, og gi tillit til det Universet sender oss. Når vi greier å stole på, at de menneskene som kommer inn i livet vårt, bare er en brikke i Universets spill, så trenger vi ikke å stole på enkelt personer. Vi trenger bare å stole på at Universet IKKE sender oss noe som er negativt for oss. Det sender oss erfaringer og guiding som vi trenger.

Alt vi opplever har en større mening, men hvis vi ikke ser de universalt, kan de oppleves vonde. F.eks. Når jeg trenger å bli flinkere til å sette grenser overfor andre, så kommer det mange mennesker inn i livet mitt som forsøker å tråkke over mine grenser. Det er trening jeg trenger, hvordan skulle jeg ellers blitt bedre på grensesetting? Og når jeg stoler på Universet og lytter til Universet, får jeg ofte beskjed på forhånd om at nå er det dette jeg skal jobbe med. Da vet jeg hva jeg skal trene på når disse menneskene kommer inn i livet mitt. Og jeg kan sette grenser med god samvittighet. Og jeg blir bevisst den mentale veksten jeg selv får av å trene.

MEN når jeg stenger ut denne guidingen og opplever erfaringene isolert fra Universet, er det smertefullt å møte mennesker som tråkker over mine grenser. Da bruker jeg mye tid og energi på å bearbeide opplevelsen og «slikke mine sår» i ettertid. Jeg deler derfor denne affirmasjonen med deg, så du også kan begynne å trene inn denne nye tankegangen. Den hjelper deg å ta vare på energien din.

Dette temaet kommer jeg til å blogge mer om de kommende ukene. Og affirmasjonene jeg deler bygger på hverandre. Derfor håper jeg du blir med å trener allerede denne uken. Gjenta setningen så ofte du kan: «Jeg overgir meg til Universet, og lar meg villig guide!» Jo oftere du trener, jo mer åpner du opp. 

Lykke til!

Klem fra Turid

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: