Tag Archives for " Etkursimirakler "

Lær hva som virkelig har verdi og skap deg flere WOW-opplevelser

Hvordan du oppfatter det du ser, er avgjørende for HVA du ser. Det er derfor du ser annerledes på ting når du har en dårlig dag, enn når du har en fantastisk dag. Det som påvirker oppfattelsen er blant annet: oppdragelse, livserfaringer, kultur og miljø. Ettersom ingen har levd et nøyaktig likt liv, vil heller ingen ha nøyaktig samme oppfattelse av det de ser.

Den verden du ser er en virkning av dine tanker.

Dine tanker er årsaken til den verden du ser!

- Loven om årsak og virkning -

Ca 95% av alle dine tanker er ubevisste, dvs de er blitt til vaner/programmer som du lever etter. Har du lyst til å skape deg flere WOW-opplevelser, må du bevisst bryte noen av disse vanene/programmene. I denne videoen gir jeg deg noen gode eksempler på hvordan du gjør dette:

Det er så fort gjort å ta ting forgitt, da glemmer vi å sette pris på det vi har. Og hvis selvtilliten og selvfølelsen har fått en knekk underkjenner vi lett verdien av det vi GJØR og den personen vi ER. Da blir alt bare medium OK, istedenfor helt fantastisk.

Et kurs i mirakler bruker "loven om årsak og virkning", som lærer oss at når du begynner å verdsette høyere det du GJØR, vil det du gjør bli høyere verdsatt. Når du begynner å verdsette høyere det du HAR, vil det du HAR få høyere verdi. Når du begynner å verdsette høyere den du ER som person, vil andre også begynne å verdsette deg høyere. Verden er som et speil som bare reflekterer tilbake til deg det du selv tenker og føler. All makt til å endre din verden ligger i deg. Derfor har du også makt til å skape deg flere WOW-opplevelser.

Så lenge du underkjenner verdien i det du gjør, vil du alltid ha en frykt for å ikke være bra nok. Men når du trener deg opp på å erkjenne verdien i det du gjør, kan du føle deg trygg på at det er bra nok!

PS! Dette er noe av det vi jobber med i Mentalt Sterk kurset som starter 25. November. Trykk deg gjerne inn på linken og se om dette kan være noe for deg!