Minikurs:

Overvinne frykten 

for å være synlig

5 videoer

Video 1 - Tillat å være deg

Video 2 - Et språk som gir deg power

Video 3 - Unngå å la andres negative mindset definere hvem du er i business

Video 4 - Synlig med trygge rammer

Video 5 - Bli en leder med hjelp av synlighet