Å være SENSITIV er ingen svakhet

- men så lenge du undertrykker dine styrker vil du føle deg svekket!

Hvor i livet hadde du vært i dag dersom....

  • ingenting holdt deg tilbake?
  • du hadde hatt større tro på deg selv?
  • sluttet å være redd for hva andre mener om deg?
  • stolte mer på den kraften som bor i deg?
  • rett og slett var litt mere stolt av det mennesket du er og det du gjør?

Dette er hva du lærer om i 4 ukers kurset:

Uke 1

 Forstå din egenverdi

Mental styrke handler om hvor høyt du evner å verdsette de kvalitetene du ble skapt med (blant annet de høysensitive styrkene). Underkjenner du verdien av det som bor i deg, svekker du din egen kraft. Denne første uken lærer du å bli kjent med dine styrker, kvaliteter og evner. Du lærer å trene dem opp til å fungere sterkt!

uke 2

Sterke mennesker trenger ikke forsvare seg

"Hvis du forsvarer deg blir du angrepet" sier Et kurs i mirakler. Hvis du forsvarer deg, må du ha noe som er så svakt at det trenger å forsvares. Dette er hva du forteller du deg selv og sender ut til Universet hver gang du forsvarer deg. 


I uke 2 får du bli kjent med "Kraft-metoden", som hjelper deg å endre troen om deg selv. De svakhetene du har trodd at du har, og som har gitt deg lyst til å forsvare deg er bare illusjoner. Kraft-metoden hjelper deg å skrelle bort illusjonene slik at du sitter igjen med kjernen i deg selv hvor sannheten og din styrke ligger. Denne øvelsen healer indre sår, frigjør deg fra makt andre har fått over deg.

uke 3

Sterke mennesker snakker ikke seg selv ned

Det du forteller deg selv, tror du på. Den indre dialogen er derfor ikke så uskyldig som vi ofte tror, tvert om er den et resultat av dine tanker og dine tanker har skaperkraft. Loven om årsak og virkning sier: "Den verden du ser er en virkning av dine tanker, dine tanker er årsaken til den verden du ser". 

I uke 3 blir du kjent med "Enn hvis-metoden". Dette er et utrolig kraftfullt verktøy som du bruker til å omskape din tro og forventninger til det som møter deg i hverdagen. Da vil også resultatet endre seg.

uke4

Lykke gir deg styrke

Lykke er kjærlighet, og kjærligheter styrke. Kjærlighet er også det motsatte av frykt, frykt er det som svekker kraften din. Frykt og kjærlighet kan derfor ikke eksistere samtidig. Istedenfor å prøve og bekjempe frykten, flytter vi fokuset over på å dyrke det som gjør deg lykkelig. Den fjerde uken lærer du hvilke grep du trenger å gjøre for å ta vare på deg selv, dine egne behov, fylle tomrommene, slik at du kan dyrke lykke følelsen.

Dette får du:

Dette kurset er for deg som er klar for å jobbe med dine tanker og utvikle ditt mindset! 

  • Hver uke møtes vi via møteprogrammet Zoom (gratis program, du kan delta fra både pc og mobil), varer ca 1 time hver gang. 
  • Det gjøres opptak av møtet som blir lastet opp i en egen kursportal som du har tilgang til i 1 år.
  • Hver uke mottar du en pdf. med øvelser som vil hjelpe deg å trene inn det nye mindsettet.
  • Du har mulighet til å stille spørmål underveis i kurset.

Meld deg på her:

Kurset har startet!

Neste oppstart

Januar 2022

pengene tilbake

14 dagers garanti

Riskfritt

14 Dagers Pengene Tilbake Garanti

For dette produktet gjelder 14 dagers pengene tilbake garanti. Om du av en eller annen grunn skulle angre på at du kjøpte kurset, sender du en e-post til turid@turidholsen.no så får du pengene tilbake.

Garantien gjelder innen 14 dager fra du kjøper kurset.