Magefølelsen

Hvor ofte lytter du til magefølelsen din? Kan man stole på den?

Jeg tror magefølelsen fungerer på samme måte som en muskel. Jo mere du trener på den, jo kraftigere og tydeligere blir den. Og jo enklere blir det å stole på den. Magefølelsen vår er summen av det sansene våre tar inn av informasjon. Hvordan vi bruker sansene våre varierer fra person til person. Ofte så har vi 1 eller 2 sanser som er bedre utviklet enn de andre sansene.

Noen mennesker er Auditive, dvs. hørselen er godt utviklet. De tar gjerne inn ting i form av ord eller lyd eller bevissthet. Plutselig vet de ting, uten at de nødvendigvis vet hvorfor de vet det.

Noen er Visuelle, dvs. Synet er godt utviklet. De tar ofte inn ting i form av bilder. Det er nesten som om man har en skjerm inni hodet som viser både film og bilder.

Noen er Kinestetiske, dvs. Følelsene er godt utviklet. Man kan føle det på seg hva som er riktig og galt, hva man bør gjøre osv.

meditation-481697_640

Magefølelsen behøver ikke å sitte i magen. Kanskje er det derfor mange nå velger å kalle magefølelsen for Intuisjon. Alle fungerer vi ulikt, og det er ingen av måtene som er mer riktig enn den andre. Ofte kan vi kombinere alle måtene å fungere på, selv om 1 kanskje er mer dominerende enn de andre. Det fine er at ALLE sansene kan trenes opp til å fungere bedre. Og jeg tror det er enklere å både trene og stole på magefølelsen når vi er bevisst på hvordan vi selv fungerer.

Selv er jeg veldig kinestetisk. Det tror jeg mange andre Snille Piker også er, vi er sensitive følelses mennesker. Følelsene mine er mitt viktigste verktøy. Når jeg bruker de til å ta valg og beslutninger, fungerer jeg aller best. Det man bør være oppmerksom på, er at å bruke følelsene som verktøy tar ofte noen flere sekunder enn det å være f.eks Auditiv. Informasjonen må liksom en runde gjennom kroppen før man er klar til å bruke den. Jeg deltar derfor veldig sjeldent i kunnskapsspill, hvor det handler om å svare først. Auditive mennesker har et stort fortrinn der. 

Av og til havner vi i situasjoner hvor man trenger å ta en beslutning raskt. Da ender jeg ofte opp med å angre etterpå. Kanskje har jeg svart ja til noe jeg burde sagt nei til. Spesielt har det skjedd mange ganger når barna mine spør om lov til ting. Jeg har derfor nå trent på å svare på måter som hjelper meg å vinne nok tid til at jeg kan bruke følelsene mine som verktøy. I stedenfor å svar ja eller nei med engang de spør om noe, svarer jeg isteden «Dette må jeg få kjenne litt på før jeg kan gi deg ett svar» eller «Dette trenger jeg å fordøye litt før jeg kan svare deg».  Da får jeg tid til å fungere på den måten jeg fungerer best, og løsningene jeg velger er ofte det beste for både meg og for de som spurte.

sea-673635_640

Jeg tror det finnes mye mer mellom himmel og jord, enn det vi kan se med det blotte øye. Og det er mange som sender oss informasjon via sanseapparatet vårt. Selv har jeg hatt en nærmest ateistisk oppvekst, og var veldig skeptisk til alt slikt i starten. Som skeptiker var jeg veldig opptatt av å få bevis. Og det var nettopp BEVIS jeg fikk når jeg trente på å bruke magefølelsen. Gang på gang tok jeg beslutninger jeg kunne stå trygt i, og som jeg var stolt av. Jeg begynte å ta inn informasjon om ting som ville skje, før de skjedde. I begynnelsen våget jeg ikke helt å stole på den informasjonen, men når det skjer gang på gang, blir det til slutt vanskelig å IKKE stole på den. Noen ganger var informasjonen av negativ art, men da fikk jeg ofte opp HVORFOR ting skjer. Og ÅRSAKEN til at negative ting skjer, er ofte positiv. Det er derfor vi ofte kommer STYRKET ut av vonde opplevelser. De er ment å skulle tilføye oss noe som vi trenger. Når man tar inn slik informasjon i forkant av hendelsene, føler man seg så ivaretatt og trygg. Denne tryggheten fjerner mye av smerten man føler ved negative hendelser, og man kommer seg lettere igjennom dem. Av og til føles det som om noen tar meg i hånden og fører meg trygt igjennom prosessene.

Det er mye vi kan bruke magefølelsen til. Jeg opplever ofte at de løsningene som kommer inn via den kanalen, ofte er mer geniale og enklere enn mange av de løsningene jeg kommer på selv. Livet blir rett og slett mindre komplisert når jeg følger magefølelsen.

Har du noen egne opplevelser du ønsker å dele med andre? Del dem gjerne i kommentarfeltet under her, så er du med å inspirerer andre til å bruke magefølelsen.

Klæm fra Turid

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: