Løsningsfokusert!

Har du opplevd når du står midt oppi en situasjon/ ei krise eller lingnende hvor vanskelig det kan være å se gode løsninger akkurat da?  Senere, når man har fått ting på avstand, fått fordøyd tingene og reflektert over de, ser man situasjonen med helt andre øyne. Da ser man lettere hva man burde ha gjort, eller hva man burde ha sagt. Det er så mye enklere å være etterpå klok!

 

 

Når tankene våre fordyper seg i problemet eller en negativ situasjon vi er i, eller når vi er svært oppskaket eller stresset. Så begynner hjernen vår å tenke analytisk, logisk og kritisk, i et forsøk på å finne løsninger. Dette er egenskaper som alle ligger i venstre hjernehalvdel. I slike tilfeller beveger vi oss bort fra høyre hjernehalvdel, hvor bl.a. intuisjonen og evnen til å se helheter ligger. Derfor får vi ofte en mer begrenset tankegang, når vi står midt oppi problemene. Og vi stenger ut guidingen fra våre åndelige hjelpere.

Denne ukens affirmasjon hjelper oss å holde tankene løsningsfokusert, istedenfor problemfokusert. Det ligger ingen svar i problemet, bare mere frustrasjoner og fortvilelser som tapper oss for energi. Du må velge hva du vil ha fokusen din på. Problemet eller svaret?

Lykke til!

Klem fra Turid

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: