Hvorfor høysensitive er de perfekte ledere og lærere

Elaine Aron er den fremste forskeren vi har på Høysensitivitet. Hun er professor i psykologi og har studert høysensitivitet siden tidlig på 90-tallet. Hun mener vi høysensitive pga vår følsomhet, er ment for andre oppgaver enn de ikke-høysensitive. Vi har andre styrker enn de ikke-høysensitive, noe som gjør oss dyktige på områder de andre takler dårligere.

Gjennom å observere mennesker koblet til EEG og MRI, har man konstatert at høysensitive hjerner avfyrer andre nervebaner enn hva hjernene hos gjennomsnittlig sensitive gjør, når de blir utsatt for samme stimuli. Vi har et mer følsomt nervesystem, som f.eks. fanger opp mye mer fra omgivelsen rundt oss. Vi fanger opp andres sinnstemninger, og leser kroppsspråk veldig godt. I tillegg er høysensitive veldig empatiske og samvittighetsfulle mennesker. Denne kombinasjonen gjør at vi bedre forstår andre. Vi kan «se» at folk ikke har det bra, selv når de ikke tørr å fortelle det selv. Høysensitive mennesker har en høy emosjonell intelligens (EQ).

Les også: De høysensitive styrker

Elaine Aron kaller oss høysensitive for Kongelige Rådgivere, mens hun kaller de ikke-sensitive for Krigere. Disse to begrepene gir en god beskrivelse av hvor ulikt vi fungerer. Krigerne er mer pågående mennesker, og kan passe bra til å kjempe for saker, f.eks i politikken. De kan passe bra som selgere osv., og de takler stress og konkurranse preget miljø bedre. Mens Rådgiverne er mer omsorgs-mennesker. Vi har i oss fra naturens side, en større interesse og forståelse for mennesker og hvordan mennesker fungerer. Høysensitive egner seg derfor godt til å ha personal ansvar.

Denne medfødte evnen til å fungere godt som «Kongelig Rådgiver», gjør at folk har lettere for å åpne seg for en høysensitiv person. Jeg tror mange høysensitive opplever å bli familiens «hobby-psykolog». Og at selv fremmede mennesker kan komme bort og helt uoppfordret begynne å dele svært personlige ting. Alt dette er egenskaper som kan gjøre høysensitive til ledere som tar godt vare på sine medarbeidere, og skaper godt arbeidsmiljø.

Jeg tror alle sammen, enten de er høysensitive eller ikke, har et behov for å forstå de menneskene de jobber med. Forstå hvorfor de oppfører seg som de gjør, hvorfor de reagerer som de gjør, osv. Særlig når man jobber med barn og unge er dette viktig. Ettersom de høysensitive har en godt utviklet Emosjonell Intelligens, har de et medfødt talent for dette. I tillegg har forskerne kommet frem til at høysensitive bruker høyre hjernehalvdel mer enn de ikke-sensitive. Evnen til å se helheter ligger i høyre hjernehalvdel, noe som er viktig for å se barnets adferd i helhet. Disse evnene gir de høysensitive lærerne ett fortrinn fremfor de ikke-høysensitive, som i større grad kan trenger diagnoser og skjemaer hvor de kan lese seg opp på barnets adferd isteden.

En annen evne Elaine Aron ofte trekker frem om høysensitive, er en naturlig evne til å forstå hva andre mennesker trenger. Med våre service innstilte hjerner er dette evner som kan gjøre oss til de perfekte ledere og lærere.

Klem fra Turid

Høysensitiv Coach og Mental Trener