Hva er høysensitiv?

Høysensitiv er et personlighetstrekk som det antas at ca 15 – 20% av mennesker over hele verden har. Elaine Aron er professor i psykologi, hun begynte å studere dette personlighetstrekket tidlig på 90-tallet. Sammen med sitt forskningsteam fant hun ut at høysensitive har en hjerne som jobber litt annerledes enn hos resten av befolkningen, med at den bl.a bearbeider informasjon på en annen måte enn hva 80%’erne gjør. Det er f.eks konstatert at hjernen til høysensitive bruker andre nervebaner til å bearbeide informasjon og stimuli. Her finner du link til en selv-test laget av Elaine Aron, som kan hjelpe deg å avgjøre om du er høysensitiv eller ikke: www.hsperson.no/dr-elaine-arons-selvtest/

Elaine Aron definerer høysensitive, som mennesker med et ekstra følsomt nervesystem. Dvs. et mer sensitivt sansesystem som gjør oss mer følsom, var og mottagelig for ulike typer inntrykk. Hun har også gjennom sin forskning funnet ut at høysensitivitet er noe man blir født med, og ofte har vi arvet dette personlighetstrekket. Hun er derfor påpasselig med å påpeke at høysensitiv har ingenting med nevrotisme å gjøre. Da nevrotisme består av visse typer intens angst, depresjon, m.m som vanligvis skyldes en vanskelig barndom. Høysensitivitet er noe du er født med, og har ingenting å gjøre med hvordan din barndom har vært. Det finnes heller ingen forskning som tilsier at høysensitive skulle være lettere mottagelig for nevrotisme enn hva andre mennesker er.

Det kan variere fra person til person hvilke av våre sanser vi er mest sensitive på. Noen kan f.eks være veldig sensitiv på smak og lukt, mens andre kan være mest sensitive på lyd og støy. Noen kan være veldig sensitiv på lys, mens andre kan ha en svært sensitiv hud. Det vi ofte har til felles, er vår sensitivitet på følelser og sinnstemninger. Når vi kommer inn i et rom, kan vi kjenne det på energien i rommet hvis noen har kranglet. I møte med andre mennesker, har vi noen ekstra følere ute som forteller oss hvordan folk egentlig har det. Denne evnen til å ta inn så mange inntrykk gjør at det starter store bearbeidings prosesser i oss, under møte med andre mennesker. Liker du meg? Er du irritert? Kan jeg stole på deg? Er du lei deg? Dette gir oss evnen til å «lese mellom linjene» og fange opp hva folk føler, uavhengig av hva de gir uttrykk for.

Høysensitive mennesker har også en egen evne til å legge merke til små detaljer, noe som gjør oss ekstra oppmerksomme. Summen av disse evnene kan gjøre det slitsomt for en høysensitiv og oppholde seg i store menneskemengde over lang tid. Kroppen jobber på høygir med alle sanseinntrykkene. Vi har ofte større behov for alenetid, enn hva andre har. Inne i et klasserom kan høysensitive f.eks oppleve at det er vanskelig å konsentrere seg, hvis det ikke er god orden og ro der. De kan bli mer slitne etter en skoledag.

Elaine Aron mener at vi høysensitive har en helt annen oppgave her på jorden enn de andre menneskene. Hun kaller 80%’erne (de som IKKE er høysensitive) for Warriors «krigere», mens de høysensitive kaller hun Royal Advisors «rådgivere». «Krigerne» har et større konkurranse instinkt og en større fighter evne enn «Rådgiverne». I en forskningsstudie gjort på dyr, fant de at også der er ca 15-20% av dyrene i en flokk høysensitive (uavhengig av hvilken type dyr). Rolle fordelingen de så i flokken var at når de beveget seg inn på nye marker/områder, var det de høysensitive dyrene som gikk først og senset om det var trygt eller farlig. Også når de møtte på andre dyr, var det de høysensitive som gikk først og senset om det var trygt. Ble det derimot kamp, var det «krigerne» som gikk i kampen, mens de høysensitive tok seg av barna og de eldre dyrene.

Å være høysensitiv har mange fordeler og styrker. Vi har bl.a en god intuisjon (Husk at den 6. sans, handler om å trene opp de 5 sansene vi har til å fungere ekstra godt. Høysensitive er født med et sansesystem som fungerer ekstra godt). Vi har en svært høy emosjonell kompetanse (evnen til å forstå andre mennesker). Vi har en naturlig evne til å lære bort/gi råd (vi forstår hva andre trenger for å kunne lære/oppnå det de ønsker). Høysensitive har en STOR samvittighet, noe som gjør oss til pliktoppfyllende mennesker.

Vi har også noen skyggesider, som at vi f.eks blir lett overveldet. Noe som gjør at vi ikke takler stress like godt som andre. Og det gir oss ofte lyst til å trekke oss unna når ting blir for seriøst og alvorlig. Kanskje kan du kjenne deg igjen fra idretten? Du står foran en viktig kamp/løp, og treneren prøver å gire opp laget med å fortelle hvor viktig det er å være skjerpet og stå på og gjøre ditt beste. Mens «krigerne» blir gira og motivert til å stå på, har det ofte motsatt virkning på oss høysensitive. Vi blir overveldet av hele situasjonen og har mer lyst til å trekke oss inn i vårt gode skinn og stå over hele kampen. Og ofte er det vår store samvittighet som får oss til å gå ut på den banen allikevel, til tross for overveldelsen vi føler på. Vi høysensitive fungerer best når vi får lov til å senke skuldrene og «leke» oss med det vi gjør. Noe som dessverre i samfunnet idag ofte blir anset som useriøst og mindre skjerpet.

Jeg tror den største utfordringen med å være høysensitiv, er at samfunnet naturlig nok er bygd opp rundt 80%’erne. Og at man derfor kan føle at man ikke passer helt inn. Jo mer vi blir bevisste på våre styrker, og greier å verdsette disse. Jo, mer vil vi oppleve at vi passer utmerket inn, pga vi utfyller 80% så utrolig godt. Vi må bare slutte å prøve å være lik 80%’erne, og heller dyrke det som virkelig er oss! Det starter med bevissthet på HVA som er oss. Vi er jo lært opp til å prøve å være som alle andre.

Ønsker deg med dette en flott dag!

Hilsen Turid H Olsen

Høysensitiv Coach og Mental Trener

turid@turidholsen.no

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: