Høysensitivitet er din gudegave

Kan det være slik at vi høysensitive er ment å skulle fylle andre roller enn de som ikke er høysensitive?  Elaine Arons forskning tyder på det. Hun kaller de 80% av verdens befolkning som ikke er høysensitive for "jegere", mens oss 20% med denne ekstra sensitiviteten kaller hun "høyt utviklede rådgivere".

En bit av Elaine Arons forskning, er gjort som observasjon hos ville dyr. Også der finner man at ca 20% av dyrene innad i samme dyreart er mere sensitive enn resten. Observasjonene viser at de sensitive dyrene har helt andre roller, enn resten av flokken. De går gjerne først og senser om det er noen farer, de bruker også instinktene til å finne områder med mat. Kommer de derimot i fare, f.eks kampsituasjon med andre dyr, er det "Jegerne" som går i kamp. De sensitive dyrene holder seg mer i bakgrunn og passer på barna og de eldre/syke dyrene. De utfyller hverandre perfekt, og alle får brukt sine styrker på riktig måte.

La oss se dette i sammenheng med styrkene til oss høysensitiv. Vi er bl.a mennesker med en høyt utviklet emosjonell intelligens (EQ). Dette gir oss en stor empati og dyp forståelse for hvordan andre mennesker har det, deres behov og hva de trenger for å ha det bra. Vi er veldig flinke til å sette oss inn i andres situasjoner. Forskere på Emosjonell intelligens har målt EQ til å være 200 ganger mer intelligent en Intellektuell intelligens (IQ). Dette sier litt om hvor stort fortrinn vi høysensitive har når det gjelder å jobbe med andre mennesker.

Vår utfordring er at vi er i klart mindretall. Det meste av arbeidsplasser og offentlig systemer er bygd opp etter måten "Jegerne" fungerer på (de utgjør jo 80% av verdens befolkning). Det betyr at Emosjonell intelligens (EQ) fortsatt blir verdsatt lavere enn Intellektuell intelligens (IQ). Det er egentlig forståelig, det er naturlig at "Jegerne" ønsker å bygge opp et samfunn hvor deres styrker kommer til sin rett. Å bruke IQ for å forstå mennesker er en kunnskapsbasert måte å gjøre det på. Mange adferds rettede diagnoser er eksempler på dette. Greier du ikke å forstå et menneskes adferd, kan du kan du skaffe deg kunnskap om det gjennom en diagnose.

Det er her jeg mener de høysensitives misjon kommer inn. Det er vi med en høyt utviklet EQ, som sitter på kunnskapen. Det er vi som har den største forståelsen for hvordan mennesker fungerer, hvorfor de reagerer som de gjør, hva de trenger for å komme seg videre osv. Med vår sensitivitet mottar vi førstehånds informasjon om slikt. Det er vi som må lage denne kunnskapen, slik at de som trenge kunnskapsbaserte måter å forstå mennesker på kan få muligheten til det. Det er vår jobb å gi kunnskapen og forståelsen vår videre til de som faktisk er avhengig av å få den fra oss.

Du er virkelig født med en gudegave, vil du ha hjelp til å forvalte den vel så ta gjerne kontakt med meg!