Hva er dine styrker som høysensitiv?

Dette er et viktig tema, for som høysensitiv fungerer vi annerledes enn 80% av verdens befolkning. Det er fort gjort å sammenligne seg med dem, og føle på frustrasjon over alt vi IKKE er isteden.

Albert Einstein hevdet at: Egentlig er vi alle genier, men hvis du dømmer en fisk etter dens evne til å klatre i trær, vil den leve hele sitt liv og tro han er dum. 

 

Vi bruker nok mye energi på å prøve og passe inn i rammene til de 80% som ikke er høysensitiv. Vi pusher oss til å mestre det samme som dem, og ikke sjeldent fører det oss ut i sykmeldinger. Vår hjerne fungerer annerledes enn «Krigerne» (80%’ene) sin, vi er ment for andre oppgaver enn dem, vi er «Rådgiverne» (20%’erne). 

Les også: Hva er høysensitiv

«Kriger» og «Rådgiver» er begreper Elaine Aron (den største forskeren vi har på Høysensitivitet) bruker for å gi et tydeligere bilde av rollene til 80%’erne og oss høysensitive. Ut i fra at vi er ment for ulike roller, er vi også utstyr med ulike styrker. Her kan du bli kjent med noen av dem:

  • Omsorgsfull er en av våre styrker. Vår sensitivitet på følelser og sinnstemninger gir oss en god innsikt i hvordan andre har det, og hva de trenger for å ha det godt. «Rådgiveren» som bor i oss, gir oss behov for å dele våre tips, kunnskap, «kjerringråd» m.m. med de vi føler trenger det. Dette betyr ikke, at «Krigerne» ikke har evnen til å gi omsorg. Men vi høysensitive har en dypere innsikt i menneskelig forståelse. 

 

  • Kreativitet er en annen av våre styrker og gjerne i kombinasjon med en livlig fantasi som også er en av våre mange styrker. Dette gir oss mange ideer og gjør oss særdeles løsningsorienterte (til tider ryr det inn så mange ideer og løsninger at vi til og med kan ende opp fullstendig overveldet). Krigerne derimot kan være bedre enn oss, til å sette disse ideene ut i live. Vi kan derfor ha godt utbytte av ett samarbeide her.

 

  • Intuisjon er naturlig nok en av våre styrker, vi senser mye mer gjennom vårt følsomme sansesystem enn hva andre mennesker gjør. Vi høysensitive merker lett når ting ikke er slik som folk utgir seg for å være. Det er også viktig for oss høysensitive at vi følger «hjertet» vårt. Når jeg skriver «hjerte» i anførselstegn er det fordi at det vi kaller for hjerte i denne sammenhengen, egentlig er sjelen vår. Sjelen vår er jo den delen av oss som har planlagt denne reisen på jorden. Den vet hvorfor vi er her, den kjenner livsoppgaven vår. Den kjenner også alle våre evner og styrker og vet hvilket potensiale som bor i oss. Dette vil den minne oss om så ofte den kan. Pga vår sensitivitet har vi en sterk kontakt med denne kilden, og vil ikke få fred før vi lytter til det sjelen forteller oss.

 

  • En god samtalepartner er også å finne blant våre styrker. Dette i kombinasjon med flere av våre andre styrker som f.eks. empatisk og forståelsesfull. Kanskje har du for lengst lagt merke til det? Når dine venner trenger noen å prate med, er det deg de gjerne kommer til? Kanskje har du også opplevd at helt fremmede mennesker kan åpne seg og fortelle deg de mest private ting, helt uoppfordret? Det er noe med energien vi sender ut, som skaper denne tryggheten i folk. Vi er fra naturens side skapt for dette, vi er jo rådgivere. Kreativiteten vår kan være god å ha i denne sammenhengen, og hjelpe folk å finne løsninger på deres utfordringer.

 

  • Samvittighetsfull – er en fantastisk styrke, som gjør oss til pliktoppfyllende mennesker man virkelig kan stole på. Men så er det også denne evnen som gjerne fører oss ut i utbrenthet og sykmeldinger, om vi mangler evnen til å sette grenser. Vi høysensitive kan finne på å ofre helsen vår, i tjeneste for andre mennesker. Vi klarer rett og slett ikke å se andre lide, eller at ting ikke blir gjort.

 

  • Oppmerksomme – vi har evnen til å legger merke til små detaljer som, som andre gjerne overser. Dette gjør at vi er flinke til å finne feil og mangler. Vi egner oss godt til oppgaver som krever årvåkenhet, nøyaktighet, hurtighet og evnen til å skjelne små detaljer. 

 

I tillegg vil jeg også nevne at alle mennesker er skapt med ca 50.000 – 70.000 ulike evner i oss. Så vi har betydelige flere styrker enn de som nevnes her.

Håper dette er til hjelp og inspirasjon, og del gjerne bloggen med andre som trenger denne kunnskapen. Det er på tide at høysensitivitet blir bedre kjent!

Klem fra Turid

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: