Har du snakket med deg selv i det siste?

 

brøler

 

HVA sa du? og HVORDAN sa du det?

Den vi snakker aller mest med i løpet av en dag, er oss selv. Vi kaller det en indre dialog, og hvordan denne dialogen foregår er avgjørende for både selvtilliten og selvfølelsen (selvkjærligheten) vår.

Selv om vi kan være både rause og omsorgsfulle ovenfor andre, kan vi være kritiske og veldig strenge mot oss selv. Om vi har stor tro på andre mennesker og respekterer andre mennesker, er det ikke sikkert vi greier å ha den samme troen og respekten for oss selv.

Det vi utstråler, vil vi ofte møte igjen hos mennesker vi treffer. De er våre speil, som reflekterer tilbake til oss det vi selv utstråler. Dvs. hvis vi er kritiske til oss selv, vil menneskene vi møter ha lett for å kritisere oss. Hvis vi mangler troen på oss selv, vil det være vanskelige å finne andre mennesker som tror på oss. Har vi samtaler med oss selv som bryter ned selvkjærligheten vår, vil mange av de menneskene vi møter kommunisere med oss på en måte som er med å bryter ned vår selvfølelse. Man kommer inn i en negativ sirkel. 

 

Løsningen er enkel

vakrere verdden

Dette er noe vi kan trene på, ved å bevisst begynne å behandle deg selv og kommunere med deg selv på den måte du ønsker andre skal gjøre det. Affirmasjoner er et godt verktøy å bruke til dette. Jeg ELSKER affirmasjoner!!! Det er positive setninger du forteller deg selv igjen og igjen,  til de blir en sannhet for deg. For hjernen vår er bygd slik at den tror på det vi forteller den.

Her er noen eksempler på Affirmasjoner du kan fortelle deg, som er nyttig for å bygge Selvkjærlighet. Fortell deg dem gjentatte ganger til de blir en sannhet  for deg:

  • Jeg er verdifull
  • Jeg er bra nok
  • Det er tillatt å være akkurat slik som meg
  • Jeg er høyt elsket og det er lett å bli glad i meg

Høres det for lett ut til å være sant? Da vil jeg utfordre deg til å teste det ut selv. Gjenta disse setningene for deg selv, daglig (helst flere ganger om dag) i 30 dager og se hvilken forskjell det utgjør i livet ditt 🙂

Lykke til!

 

 

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: