Er livet en konkurranse?

Stadig oftere kan vi lese artikler i blader, aviser og blogger om barn og ungdom som sliter med alt prestasjons jaget de blir utsatt for. (Her kan du lese en av artiklene fra VG: Vi må sette grenser for barna våre). Barn som ikke sover om natten fordi de leser til prøver. Og foreldre som må bortvises fra fotballbanen fordi de ikke greier å oppføre seg når prestasjonene ikke er er «gode nok». Krav om klær og utstyr som må være av rette merke, hus og hager som til enhver tid skal være perfekte og nyoppusset.

Samtidig som det på helsefronten meldes om stadige flere og nye stress relaterte sykdommer. Og nå oppretter Rikshospitalet egen avdeling for ungdommer som blir fysisk syke av psykisk stress.

Hvilken tilfredstillelse er det egentlig perfeksjonismen gir oss, som gjør at vi bestreber den så voldsomt?

Jeg opplever at mye av motivasjonen for perfeksjonismen er frykt styrt. Og kommer av frykten for å ikke være bra nok, frykten for å ikke passe inn, frykten for å bli hengende etter, frykten for å bli kritisert, frykten for ikke å bli elsket og anerkjent, frykten for å ikke bli akseptert og respektert, frykten for å ikke bli sett og verdsatt.

Den tryggheten og kjærligheten vi egentlig søker, vil vi ALDRI finne i perfeksjonismen. Fordi frykten handler om hva ANDRE synes om deg. Og den handler om å SAMMENLIGNE seg med andre. Vi er alle skapt helt unike, med helt ulike forutsetninger for prestasjoner. Og ingen fungerer mer RIKTIG enn andre, vi fungerer bare ULIKT. Ved å gjøre oss avhengig av andres tilbakemeldinger for å føle tilfredsstillelse, gjør vi oss selv til samfunnets slaver på stadig søken etter større perfeksjonisme.

Tryggheten og kjærligheten som du egentlig ønsker, finner du når du søker innover i deg selv og jobber med hva DU synes om deg! Når DU er 100 % sikker på hvilket fantastisk menneske du er, så trenger du ikke lenger andres bekreftelser. Selvkjærligheten setter deg fri fra samfunnets lenker!

Så her er ett forslag:

Skjermbilde 2015-02-04 kl. 21.21.47

 

Livet handler ikke om å skåre høyt på tester, livet handler ikke om å bli verdensmester!

Skjermbilde 2014-12-17 kl. 09.25.26

 

I virkeligheten  er det plass for alle å lykkes! Du trenger ikke å være best for å være god!

 

Stor klem fra Turid

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: