Empati på godt og vondt

Er empati en styrke eller en belastning? Kanskje en blanding? En ting som er helt sikkert er at vi høysensitive har en stor porsjon med dette! I denne videoen snakker jeg om hvordan vi kan bruke empatien som en styrke og på den måten unngå et den blir belastende:

Evnen til å "speile" andre mennesker gjør at vi kan ta inn deres følelser og smerter i vår egen kropp. Ettersom det er helt normalt å tro på det vi føler, er det lett å tro at noen er svake eller maktesløse når de føler seg svake og maktesløse!

Boken Et kurs i Mirakler sier følgende om empati:

Å føle empati er ikke det samme som å delta i lidelsen. 

For det er den du må nekte å forstå!

Den svakheten og maktesløsheten man av og til kan føle på, er ALDRI sannheten om et menneske! Det bor en styrke og kraft i oss som aldri forsvinner. Selv ikke når vi "glemmer" denne kilden eller slutter å tro på den, så fortsetter den å bo i oss. Med vår store EMPATI kan vi hjelpe andre mennesker å bli minnet om denne kraften og styrken!

Ønsker du en slik påminnelse om hvilken styrke og kraft som bor i deg? Da har du mulighet å bli med på onlinekurset Mental styrketrening for høysensitive som starter 19. Februar 2020 og varer i 4 uker. 

Link til kurset finner du her!