Et kurs i selvfølelse!

Å bygge selvfølelse handler om å se verdi i det som ER deg, og dyrke mer av dette. 

Høysensitive er flinke til å "passe inn" i andres miljø, noe som ofte innebærer at vi må undertrykke mye av det som bor i oss selv. Da blir sensitiviteten i veien, og vil oppleves belastende. 

Her er hva du lærer i kurset:

Video 1

Du er betydningsfull

Det er en grunn til at det fødes høysensitive mennesker til jorden. Vi har en misjon her og jo bedre du forstår din misjon/livsoppgave, jo lettere er det å forstå hvor betydningsfull du er. Da er det også lettere å verdsette seg selv.

Video 2

Øke egenverdien

Alle gode endringer starter med bevissthet. I denne videoen blir du bevisst på dine styrker, og hvordan du trener dem opp til å fungere sterkt. Her blir du også kjent med et enkelt morgenrituale som vil trene opp selvfølelsen.

Video 3

Den viktige indre dialogen

Den du snakker aller mest med i løpet av en dag er DEG SELV. Det er derfor ikke ubetydelig hva du velger å si til deg selv. I denne videoen lærer du verktøy som sørger for at du snakker deg selv opp, og ikke ned. Du vil blant annet lære et kveldsrituale som vil hjelpe deg med dette.

Video 4

Fra smerte til styrke

Boken Et kurs i mirakler tilbyr oss en helt ny måte å se smerte på. Istedenfor  å se det som indre sår, sier Et kurs i mirakler at det er tomrom som mangler kjærlighet. Kjærlighet kan f.eks være i form av trygghet, respekt, verdighet, osv. I denne videoen lærer du å fylle disse tomrommene slik at såret kan heales.

Dette kurset bygger på visdommen fra den spirituelle boken "Et kurs i mirakler".  

Den verden du ser er et resultat av dine tanker. Det betyr at hvis du ser en verden hvor det ikke er rom for å være deg, eller hvor du ikke er bra nok, er det dine tanker om deg selv du trenger å endre på. 

Kurset består av 4 ferdig innspilte videoer, som du har tilgang til i minst 1 år etter at du har kjøpt kurset!

Pris kr 347,-