Det er ikke egoistisk å ta vare på deg selv

Det er ikke egoistisk å ta vare på deg selv. Tvert om! Å ta vare på deg selv er en absolutt nødvendighet om du skal ha mot og energi nok til å ta vare på andre. Man må først hjelpe seg selv, for å kunne hjelpe andre.

 

 

Alle mennesker har vi noen behov som trenger å i hensyntas for at vi skal fungerer godt. Det å spise er et av de behovene vi er flinke til å ivareta. Hvis vi slutter å spise, blir vi fort sliten, blodsukkeret blir lavt og vi blir lettere irritert, frustrert, nedbrutt, osv. Vi føler på et ubehag, og vi blir en dårligere og mer redusert utgave av oss selv. Derfor prioriterer vi å spise. Slik er det også med mange av de andre behovene vi har. Hvis vi ikke hensyntar de, har det en innvirkning på oss.

Når du f.eks. ivaretar dine behov for alenetid. Da får du tid til å bearbeide mange av opplevelsene du har hatt, du får tid til hvile, og du får tid til å legge planer som er positiv for fremtiden. Dette er ting som gir næring til sjelen, og det dyrker de beste siden i deg. 

Når du IKKE ivaretar dine behov for alenetid, og ikke får jobbet med alt dette, ender man fort i tidsklemma. Eller livet blir fylt med gjøremål som ikke gir næring til sjelen. Det skaper ofte mye frustrasjoner, rastløshet, og en følelse av at noe holder oss tilbake fra å blomstre.

Derfor trenger vi å verdsetter våre behov godt nok til å hensynta dem. Da har vi mer overskudd og får brukt mye mer av oss selv. Vi blir rett og slett en bedre utgave av oss selv.

 

Det er ingen som kan komme å gi oss hverken et godt liv eller et stressfritt liv. Vi må skape oss det selv. Denne ukens affirmasjon gir oss bevissthet om dette ansvaret. Det er tid for å gi slipp på gamle trosmønster om alt vi må gjøre for å være god nok, eller for å bli verdsatt, populær osv. Det er tid for å sette de grensene du trenger for å ivareta dine behov. 

Det er tid for å ta deg selv på alvor, da vil du oppleve at andre begynner å respektere dine behov også.

God trening!

Klem fra Turid

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: