Du er ivaretatt!

Skjermbilde 2016-06-03 kl. 13.30.39

Vi ser ikke verden slik DEN er, vi ser verden slik VI er!

 Våre erfaringer gjennom livet på både godt og vondt, har påvirket oss og formet oss til den vi ER i dag. Erfaringene har satt spor i oss, og sporene ligger lagret i kroppen vår i form av følelser og minner.

Når vi er BEVISST på denne påvirkningen, kan vi i større grad velge hvilke øyne vi ønsker å SE verden med. 

Vi får gjerne litt «tunnelsyn», når vi står midt oppi problemene. Vi ser problemene adskilt fra helheten. Da er det lett å se seg selv som et offer for det man opplever, eller kanskje føle seg truet av det man opplever, eller føle seg utsatt, som om noen er ut etter deg. Hvordan vi opplever det vil variere fra person til person, fordi vi alle har ulike spor i oss.

Når vi greier å «ta det opp ett hakk» og se utfordringene med Universets øyne, ser vi lettere at menneskene vi møter bare er en «brikke i Universets spill».

Skjermbilde 2016-06-03 kl. 13.58.08

 Jeg tror det finnes en guddommelig kraft i vårt kjære Univers, som guider oss, veileder oss og trener oss på alle måter vi trenger å utvikle oss, for å få utført vår livsoppgave. Av og til sender Universet oss mennesker som røsker tak i ting som bor i oss, som rører rundt i livet vårt. Men selv om det kan være smertefullt å stå i, så har ting en tendens til å ende godt. Tøffe perioder får oss ofte til å vokse som mennesker, og gjøre oss sterkere.

Å finne løsninger på hvordan man kommer seg trygt i havn når det stormer rundt en, er visst måten vi er ment å skulle utvikle oss på.

Tenk så ivaretatt, elsket og ikke minst SETT vi er, når noen der ute bryr seg SÅ mye om oss at de driver å trener oss på denne måten. Når «noen» guider oss så støtt igjennom stormene at vi lander på beina hver gang.

Kanskje ER verden skapt av KJÆRLIGHET?

LIVET ELSKER DEG!

Varm hjerteklem fra Turid

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: