Den frie vilje på godt og vondt

Blir du av og til lei av å møte motgang? Hvor blir det av flowen, den indre roen, lykken og gleden, hvor hardt må vi egentlig jobbe for den?

Et kurs i Mirakler er ei bok med en dyp spirituell innsikt som steg for steg hjelper oss å finne alt vi egentlig lengter etter. La oss starte med å forstå hvilket vakkert utgangspunkt vi egentlig har fått i livet. Når jeg skriver "utgangspunkt" så er det fordi at mange av erfaringene og lærdommen vi har fått på veien er med å farger måten vi oppfatter verden på idag. Men det finnes jo ikke mange forskjellige verdener i virkeligheten, derfor forholder vi oss til den ene (utganspunktet) slik verden så ut før vi ble farget av alt dette.

I utgangspunktet lever vi i en verden som er skapt av kjærlighet. Det betyr at i utgangspunktet ønsker hele Universet og alle våre åndelige guider at vi skal ha det godt og motta alt vi ønsker oss og drømmer om. Med et slikt utgangspunkt kan man jo undres over hvor gikk det galt? Hvorfor møter vi motstand i hverdagen da?

Her finner du grunnen: Vi er født med "Fri vilje"! Med den kan vi overstyre Universets vilje og all guiding de med hele sitt hjerte prøver å gi oss. Selv når vi bruker denne viljen på måter som begrenser oss og gjør oss vondt, kan ikke Universet overstyre vår "frie vilje", for da ville den ikke lenger vært FRI. Derfor er det av stor betydning hvordan vi selv velger å bruke viljen vår. Lar du deg styre av hjerte eller av frykten? Universet og våre åndelige guider taler til oss gjennom hjerte, mens Egoet taler til oss gjennom frykten.

Frykten og Egoet er derfor det som står mellom deg og det livet du virkelig ønsker deg. Egoet har spesielt 2 ting på sin agenda, det er å få deg til å føle på "litenhet" og "alenehet". Dette påvirker vår oppfatning av "virkeligheten", og dermed også vårt trossystem. Det er ut fra dette slike tanker får vokse frem:

 • Jeg er ikke verdig...
 • Jeg er ikke bra nok
 • Hva vil de tro og tenke om meg nå?
 • Det er ikke rom for å være meg
 • Jeg passer ikke inn
 • Jeg er annerledes enn alle andre
 • Jeg må klare alt på egenhånd
 • Alt er mye vanskeligere for meg
 • Jeg er ikke like heldig som  andre

Jeg kunne laget denne listen uendelig lang, men poenget er å gjenkjenne Egoets stemme. For Egoet farer alltid med usannheter om oss. Det er når vi tror på disse usannhetene at livet vårt blir begrenset og problemene mange.

Et kurs i Mirakler tilbyr oss "Sann synsevne". Det betyr å se deg selv gjennom den kjærligheten du virkelig kommer fra, og lytte til den guidingen ditt hjerte viser deg. Dvs gjennomskue fryktens illusjoner om deg og den verden du ser!

Den frie vilje oppleves ikke som noe frihet så lenge Egoet får jobbe gjennom den. Den virkelige friheten opplever du når du ser sannheten om deg selv: 

 • Verdig å bli elsket
 • Like viktig som hvilken som helst annen person
 • Født med alle de styrker, evner og talenter du trenger for å utfylle din misjon
 • Har en misjon ingen andre enn DU kan fylle
 • Verdig å motta hjelp

Denne listen kunne jeg også ha laget uendelig lang, og det er en av tingene vi jobber med inne i Medlemsklubben for Mirakelarbeidere. Har du lyst til å være med og jobbe mer med denne vakre innsikten Et kurs i Mirakler tilbyr oss? Meld deg inn i dag, vi er allerede i gang! Trykk her!