Category Archives for "Høysensitiv"

Unngå at frykten for å prestere holder deg tilbake

Er det noe du ikke gjør i businessen din idag fordi motet forsvant underveis? Eller er det noe du gjør i businessen din idag, men gjør det alt for sjeldent fordi du må psyke deg opp først?

Frykt er vel den største sabotøren vi står overfor og det som kan skape størst problem for businessen vår. Denne frykten er det mulig å gjøre noe med. Boken Et kurs i Mirakler lærer oss at all frykt kommer fra egoet. Ved å flytte fokuset bort fra egoet og over på vår storhet i stedet, kan vi bli kvitt denne frykten. I denne videoen deler jeg 3 tips/grep du kan gjøre for å minimere denne frykten:

Kort oppsummert, her er hva du gjør:

  1. Unngå å legge for mye i prestasjonen: Når du legger hele din egenverdi i prestasjonen, blir prestasjonen skremmende viktig. Da er det prestasjonen som er avgjørende for om du er verdig å bli elsket, godt likt, akseptert osv. Når du bygger opp egenverdien din rundt hvem du ER isteden, lærer du å elske deg selv, akseptere deg selv osv. Hva andre mener om deg da blir ikke så viktig. Da fjerner du mye av presset fra prestasjonen. 
  2. Snu fokuset: Frykten får oss til å søke innover mot våre egen litenhet, utilstrekkelighet osv. Det er Egoet som jobber med oss på denne måten. Flytt heller fokuset over på hvordan du kan hjelpe andre. Uansett hvor liten du føler deg, vil det ALLTID være noe du kan bidra med. Ved å fokusere på det, vil denne kilden med ting du kan bidra med gradvis vokse seg større og større.
  3. Unngå fordømmelse: Har du tatt deg tid til å gå i dybden denne frykten, virkelig prøvd å finne svar på HVA det er du er redd for? Svaret er ofte frykten for hva andre skal si og mene, frykten for å skuffe noen, frykten for at andre skal le av deg, eller snakke stygt om deg bak din rygg, osv. Hvis ditt publikum virkelig hadde vært alt det som frykten din sier, ville de jo vært blant verdens værste mennesker. Det er de IKKE! Det er frykten som får oss til å fordømme vårt publikum på denne måten. Det publikum egentlig ønsker fra deg er kjærligheten din! De vil at du skal like dem akkurat slik de er, med alle sine utfordringer og skavanker ønsker de fortsatt at du skal akseptere dem og like dem akkurat slik de er. Når du flytter fokuset din over på det, vil frykten forsvinne!

Jeg anbefaler deg å se videoen der får du det forklart mer detaljert enn i denne oppsummeringen. Håper disse grepene kan være til hjelp, del dem gjerne med andre du tror de kan være til nytte for!

Empati på godt og vondt

Er empati en styrke eller en belastning? Kanskje en blanding? En ting som er helt sikkert er at vi høysensitive har en stor porsjon med dette! I denne videoen snakker jeg om hvordan vi kan bruke empatien som en styrke og på den måten unngå et den blir belastende:

Evnen til å "speile" andre mennesker gjør at vi kan ta inn deres følelser og smerter i vår egen kropp. Ettersom det er helt normalt å tro på det vi føler, er det lett å tro at noen er svake eller maktesløse når de føler seg svake og maktesløse!

Boken Et kurs i Mirakler sier følgende om empati:

Å føle empati er ikke det samme som å delta i lidelsen. 

For det er den du må nekte å forstå!

Den svakheten og maktesløsheten man av og til kan føle på, er ALDRI sannheten om et menneske! Det bor en styrke og kraft i oss som aldri forsvinner. Selv ikke når vi "glemmer" denne kilden eller slutter å tro på den, så fortsetter den å bo i oss. Med vår store EMPATI kan vi hjelpe andre mennesker å bli minnet om denne kraften og styrken!

Ønsker du en slik påminnelse om hvilken styrke og kraft som bor i deg? Da har du mulighet å bli med på onlinekurset Mental styrketrening for høysensitive som starter 19. Februar 2020 og varer i 4 uker. 

Link til kurset finner du her!

3 setninger til økt selvkjærlighet

Vi har noen "store sko" vi er ment å skulle fylle her på jorden. Derfor er vi skapt både unike og fulle av evner og styrker vi trenger for å fylle disse "skoene". Men hvor mange tror egentlig på dette?

I boken Et kurs i Mirakler står det: Det finnes ikke noe slikt som en uskyldig tanke! Det skal være sikkert og visst tenker jeg, spesielt når jeg vet hvilke tanker Egoet til stadighet jobber med å plante i oss:

  • Tenk om du ikke er god nok
  • Hva kommer andre til å tro om deg nå
  • Folk kommer til å le av deg
  • Hva er det egentlig du innbiller deg at du er?

Det er ikke så lett å huske tilbake til vår egen barndom, hvordan vi var FØR alle disse tankene kom på besøk. Hvordan vi utfoldet oss, våget og mestret. Som Mamma har jeg fått følge både mine egne barn og mange andres barn ganske tett i utviklingen, fra de var barn og over i ungdomsårene. Det sitter godt i minne, for jeg står midt i den prosessen nå. Minnet om den friheten de har hatt gjennom barndommen, hvordan de har lekt seg, utforsket, prøvd seg frem, hoppet ut i ting med undring og begeistring. Virkelig brukt av den kilden av styrker, evner og talenter som de ble født med.

Så ble de ungdommer og med den kom også tankene. Tenk om det jeg gjør ikke lenger er bra nok? Hva kommer andre til å tenke om meg nå? Osv....... Plutselig er alt så skummelt, behovet for å "holde tilbake" og ikke vise så mye av seg selv blir stort. For noen er skjer det som en gradvis prosess, for andre kan det skje i løpet av en dag. Det er jo ikke styrkene og evnene deres som plutselig svekkes eller forsvinner. Styrkene og evnene bor fortsatt i dem, men de begynner å begrenser bruken av dem.

Frykten som disse tankene gir skaper en illusjon om dem som ikke er sanne. Det er lett for oss voksne å se når de er så unge, for vi husker jo hvordan de var FØR denne frykten kom. Etterhvert som vi blir voksne tror vi mer og mer på denne illusjonen om oss selv. Vi tror på denne "litenheten", at vi ikke er mer enn denne begrensede versjonen.

Det Egoet prøver å innbille oss at vi er, er ALDRI sannheten om hvem vi VIRKELIG er. Du kan aldri bli noe annet enn det du er skapt som. Det betyr at alle de evnene, styrkene og kvalitetene du hadde som barn, bor fortsatt i deg, og ligger der fortsatt klar til bruk! 

Har du lyst til å endre den troen som Egoet har skapt? Og heller se sannheten om deg selv? I denne videoen finner du 3 affirmasjoner som vil hjelpe deg med det. De vil hjelpe deg å omprogrammere den troen Egoet har skapt om deg.

Jeg skriver også ned de 3 setningene her. Skriv dem gjerne ned på en lapp og bær de med deg på et lett synlig sted. Repeter dem så ofte du kan, la dem overta plassen i tankene dine.

1. Jeg er verdig å bli elsket

2. Jeg er bra nok akkurat slik jeg er

3. Det er tillat å være meg, det er tillat å være akkurat slik som meg