Category Archives for "Et kurs i mirakler"

Hvordan unngå å bli overstimulert?

Hvordan unngå å bli overstimulert?

En av utfordringene til oss høysensitive er at vi blir raskere overstimulert enn andre. Det er ikke så rart, alt vi opplever er forsterket i oss. Noen mener at vi opplever ting inntil 4-5 ganger forsterket i forhold til de som ikke har det høysensitive karaktertrekket. Vi tar inn flere og sterkere inntrykk og trenger derfor å bruke mer energi på å fordøye disse.

Dette trenger vi å ta hensyn til for å fungere godt både i hverdagen og i business. Jeg f.eks. elsker å være sosial, men er helt avhengig av en god porsjon alenetid for å fungere godt sosialt. For meg er det derfor viktig at jeg greier å prioritere denne alenetiden, noe som innebærer at jeg må sette noen grenser for mine nærmeste og trene dem opp til uavhengighet slik at jeg får rom til å dekke dette behovet.

Det handler egentlig om å spille på lag med kroppen, og forstå hvordan du fungerer slik at du får tatt vare på dine behov. Dette er spesielt viktig når du skal bygge business. For det krever blant annet at vi må prøve oss på mye nytt som vi aldri har gjort før. Det er mye av dette som kan ligge et godt stykke utenfor komfortsonen. Vi går inn i nye roller, og viser frem sider ved oss selv som vi ikke har vist til noen tidligere. Ettersom vi opplever alt forsterket betyr det at vi bruker mer energi på å gå utenfor komfortsonen enn andre gjør. Mange kan allikevel oppleve det som gøy og spennende å utfordre seg på denne måten, men vil ofte oppleve at det blir for tungt å stå i over tid. Og ender opp med å måtte trekke seg tilbake, bygge opp energien og psyken igjen før man på nytt bretter opp armene og gjør nye forsøk.

Det blir vanskelig å finne flyt og kontinuitet i det man gjør, når man jobber på denne måten. Løsningen er å ta deg tid til å bygge opp troen på deg selv og det du skal tilby dine kunder. Lære deg å verdsette det nivået du er på akkurat nå, og forstå verdien det har for dine kunder. Tillate deg å ta litt mindre steg om gangen slik at du får tid til å vokse deg inn i alt det nye du skal i gang med. Det du egentlig gjør da er å utvide komfortsonen, istedenfor å gå ut av den. Da vil du klare å stå løpet ut, og du vil få fin flyt og kontinuitet i det du gjør.

God selvfølelse og god selvtillit er noe som utvider komfortsonen vår. Men også spirituell trening, med tillit til Universets guiding er med å gir oss trygghet. Det er ikke tilfeldig at du er der du er i livet akkurat nå. Det er ikke tilfeldig at du har fått de erfaringene du har fått i livet. Det er ikke tilfeldig at du ble født høysensitiv. Alt er et samarbeid med Universet som startet lenge før du ble født. Det betyr at du har et stort og trygt "støtteapparat" i ryggen, som vil vise deg vei og støtte deg i det du gjør. Du er ikke alene, du trenger ikke å ta alle valg og avgjørelser alene. Ved å slippe Universet til, har du noen å støtte deg på som du alltid kan stole på. Gi tillit, kan ofte oppleves veldig skummelt, men jeg kan love deg det er det mest kjærlige og befriende du kan gjøre.

Den frie vilje på godt og vondt

Blir du av og til lei av å møte motgang? Hvor blir det av flowen, den indre roen, lykken og gleden, hvor hardt må vi egentlig jobbe for den?

Et kurs i Mirakler er ei bok med en dyp spirituell innsikt som steg for steg hjelper oss å finne alt vi egentlig lengter etter. La oss starte med å forstå hvilket vakkert utgangspunkt vi egentlig har fått i livet. Når jeg skriver "utgangspunkt" så er det fordi at mange av erfaringene og lærdommen vi har fått på veien er med å farger måten vi oppfatter verden på idag. Men det finnes jo ikke mange forskjellige verdener i virkeligheten, derfor forholder vi oss til den ene (utganspunktet) slik verden så ut før vi ble farget av alt dette.

I utgangspunktet lever vi i en verden som er skapt av kjærlighet. Det betyr at i utgangspunktet ønsker hele Universet og alle våre åndelige guider at vi skal ha det godt og motta alt vi ønsker oss og drømmer om. Med et slikt utgangspunkt kan man jo undres over hvor gikk det galt? Hvorfor møter vi motstand i hverdagen da?

Her finner du grunnen: Vi er født med "Fri vilje"! Med den kan vi overstyre Universets vilje og all guiding de med hele sitt hjerte prøver å gi oss. Selv når vi bruker denne viljen på måter som begrenser oss og gjør oss vondt, kan ikke Universet overstyre vår "frie vilje", for da ville den ikke lenger vært FRI. Derfor er det av stor betydning hvordan vi selv velger å bruke viljen vår. Lar du deg styre av hjerte eller av frykten? Universet og våre åndelige guider taler til oss gjennom hjerte, mens Egoet taler til oss gjennom frykten.

Frykten og Egoet er derfor det som står mellom deg og det livet du virkelig ønsker deg. Egoet har spesielt 2 ting på sin agenda, det er å få deg til å føle på "litenhet" og "alenehet". Dette påvirker vår oppfatning av "virkeligheten", og dermed også vårt trossystem. Det er ut fra dette slike tanker får vokse frem:

 • Jeg er ikke verdig...
 • Jeg er ikke bra nok
 • Hva vil de tro og tenke om meg nå?
 • Det er ikke rom for å være meg
 • Jeg passer ikke inn
 • Jeg er annerledes enn alle andre
 • Jeg må klare alt på egenhånd
 • Alt er mye vanskeligere for meg
 • Jeg er ikke like heldig som  andre

Jeg kunne laget denne listen uendelig lang, men poenget er å gjenkjenne Egoets stemme. For Egoet farer alltid med usannheter om oss. Det er når vi tror på disse usannhetene at livet vårt blir begrenset og problemene mange.

Et kurs i Mirakler tilbyr oss "Sann synsevne". Det betyr å se deg selv gjennom den kjærligheten du virkelig kommer fra, og lytte til den guidingen ditt hjerte viser deg. Dvs gjennomskue fryktens illusjoner om deg og den verden du ser!

Den frie vilje oppleves ikke som noe frihet så lenge Egoet får jobbe gjennom den. Den virkelige friheten opplever du når du ser sannheten om deg selv: 

 • Verdig å bli elsket
 • Like viktig som hvilken som helst annen person
 • Født med alle de styrker, evner og talenter du trenger for å utfylle din misjon
 • Har en misjon ingen andre enn DU kan fylle
 • Verdig å motta hjelp

Denne listen kunne jeg også ha laget uendelig lang, og det er en av tingene vi jobber med inne i Medlemsklubben for Mirakelarbeidere. Har du lyst til å være med og jobbe mer med denne vakre innsikten Et kurs i Mirakler tilbyr oss? Meld deg inn i dag, vi er allerede i gang! Trykk her!