Høysensitivitet skal ikke sykeliggjøres

Høysensitivitet er ikke noe som skal sykeliggjøres. Vi er ikke stakkerslige sjeler som alle andre må ta hensyn til. Det er vi selv som trenger å forstå hvordan vi fungerer, slik at vi selv lærer oss å sette grenser og ta vare på våre egen behov. Da kan du som høysensitiv ha høy kapasitet og fungere godt. Som barn trenger du at de voksne rundt deg (foreldre, lærere, m.m) forstår hvordan du fungerer, slik at de kan lære det videre til deg. Det er denne opplæringen vi voksne høysensitive mangler i dag, da det ikke fantes kunnskap om dette karaktertrekket da vi vokste opp. Derfor har vi ikke god nok kunnskap på hvordan vi selv fungerer, da blir det også vanskelig å sette grensene.

 Å sette grenser handler om å være i forkant av situasjonen og stoppe den før det får gått forlangt. Når vi ikke vet selv hvor disse grensene går, merker vi det ikke før i ettertid, når ting har fått gått altfor langt. Det er gjerne da vi er blitt utbrent, syk eller blitt nødt til å isolere oss fra samfunnet på andre måter.

En overstimulert kropp tåler mindre og har lavere kapasitet. Selv om vi høysensitive blir lettere overstimulert enn andre, er det mye vi kan gjøre for å unngå å havne i den tilstanden. Dette er noe av utfordringene vi møter i f.eks arbeidslivet. Hvis arbeidsmiljøet ikke er godt, vil du bli påført mange sår og begrensninger som skaper indre stress, som gjøre deg overstimulert.

En kropp som er overstimulert over tid, vil ofte utvikle en ekstra følsomhet (utover den du er født med). Du kan da plutselig oppleve at du f.eks:

  • Tåler mindre støy enn du har gjort tidligere.
  • Blir mer sensitiv på lukter, f.eks. parfymelukter, eller lukt fra vaskemidler osv.
  • Plutselige sensitiviteter på mat og/eller hudpleieprodukter du tidligere har tålt.
  • Mer sensitiv på lys og/eller temperaturer, osv.

Det er da behovet for å få ting tilrettelagt og at andre tar hensyn til vår sensitivitet oppstår. Men alt dette er egentlig bare symptomer og ikke årsaken til problemet. Det er de sårene, tankene og følelsene som gjør at du er blitt overstimulert, som er den egentlige årsaken til problemet. Det er gjennom å jobbe med disse at du kan finne tilbake til din opprinnelige kraft og kapasitet igjen.

Sannheten om oss høysensitive er at vi er svært samvittighetsfulle og pliktoppfyllende mennesker, som gjør at vi virkelig står på for å få jobben gjort. Og med vår naturlige godt utviklede intuisjon og evne til dyp refleksjon og detalj fokus, er vi ofte flink til å forstå hvilke oppgaver som gjøres utover de vi opprinnelig er satt til å gjøre. Vi er derfor en god ressurs i arbeidslivet, når vi greier å regulerer oss selv, slik at vi unngår å bli overstimulert.

Har du lyst til å lære mer om hvordan du kan jobbe med tanker, følelser og reparere sårene? Bli med på Mentalt Sterk online kurset som starter i Januar, det er nå på tilbud med 30% avslag. Les mer her!

Lær hva som virkelig har verdi og skap deg flere WOW-opplevelser

Hvordan du oppfatter det du ser, er avgjørende for HVA du ser. Det er derfor du ser annerledes på ting når du har en dårlig dag, enn når du har en fantastisk dag. Det som påvirker oppfattelsen er blant annet: oppdragelse, livserfaringer, kultur og miljø. Ettersom ingen har levd et nøyaktig likt liv, vil heller ingen ha nøyaktig samme oppfattelse av det de ser.

Den verden du ser er en virkning av dine tanker.

Dine tanker er årsaken til den verden du ser!

- Loven om årsak og virkning -

Ca 95% av alle dine tanker er ubevisste, dvs de er blitt til vaner/programmer som du lever etter. Har du lyst til å skape deg flere WOW-opplevelser, må du bevisst bryte noen av disse vanene/programmene. I denne videoen gir jeg deg noen gode eksempler på hvordan du gjør dette:

Det er så fort gjort å ta ting forgitt, da glemmer vi å sette pris på det vi har. Og hvis selvtilliten og selvfølelsen har fått en knekk underkjenner vi lett verdien av det vi GJØR og den personen vi ER. Da blir alt bare medium OK, istedenfor helt fantastisk.

Et kurs i mirakler bruker "loven om årsak og virkning", som lærer oss at når du begynner å verdsette høyere det du GJØR, vil det du gjør bli høyere verdsatt. Når du begynner å verdsette høyere det du HAR, vil det du HAR få høyere verdi. Når du begynner å verdsette høyere den du ER som person, vil andre også begynne å verdsette deg høyere. Verden er som et speil som bare reflekterer tilbake til deg det du selv tenker og føler. All makt til å endre din verden ligger i deg. Derfor har du også makt til å skape deg flere WOW-opplevelser.

Så lenge du underkjenner verdien i det du gjør, vil du alltid ha en frykt for å ikke være bra nok. Men når du trener deg opp på å erkjenne verdien i det du gjør, kan du føle deg trygg på at det er bra nok!

PS! Dette er noe av det vi jobber med i Mentalt Sterk kurset som starter 25. November. Trykk deg gjerne inn på linken og se om dette kan være noe for deg!

La ikke fortiden begrense hvordan du driver din business idag

Boken Et kurs i mirakler er et utmerket verktøy når det kommer til å endre det tankesettet som fortiden har gitt oss. Miljøet vi vokser opp i og opplevelser vi har underveis i livet er med å former oss til den vi er idag.  Det betyr at det også har vært med å forme det tankesettet vi har i dag.

Loven om Årask og Virkning sier:

"Den verden du ser er en virkning av din tanker, det er dine tanker som er årsaken til den verden du ser!"

Det ligger mye kraft i tankene våre, det er derfor viktig å være bevisst på hvordan du bruker dem. Trykk deg inn på videoen og hør hva mer jeg forteller om dette temaet.

"Hvis jeg ikke er et offer, hvordan skal jeg da se på dette?" Dette spørsmålet alene kan hjelpe deg å snu tankesettet ditt, og skape en fremtid som inneholder mer av det du ønsker deg! Det finnes ingen nøytrale tanker, alle tanker fører deg enten fremover eller holder deg tilbake. Alle tanker du har om andre vil enten føre deg nærmere konflikt eller nærmere kjærlighet. Å jobbe med tankene er trening som man aldri blir ferdig med. Tankene våre fungerer på samme måte som musklene våre, de trenger kontinuerlig trening hvis de skal holde seg sterke.

Den beste "gaven" Et kurs i mirakler gir oss, er å forstå hvor mye i livet ditt du faktisk styrer selv. Hvor mye av det du møter i hverdagen du selv kan bestemme over, bare ved å endre dine tanker.

1 2 3 20