3 setninger til økt selvkjærlighet

Vi har noen "store sko" vi er ment å skulle fylle her på jorden. Derfor er vi skapt både unike og fulle av evner og styrker vi trenger for å fylle disse "skoene". Men hvor mange tror egentlig på dette?

I boken Et kurs i Mirakler står det: Det finnes ikke noe slikt som en uskyldig tanke! Det skal være sikkert og visst tenker jeg, spesielt når jeg vet hvilke tanker Egoet til stadighet jobber med å plante i oss:

  • Tenk om du ikke er god nok
  • Hva kommer andre til å tro om deg nå
  • Folk kommer til å le av deg
  • Hva er det egentlig du innbiller deg at du er?

Det er ikke så lett å huske tilbake til vår egen barndom, hvordan vi var FØR alle disse tankene kom på besøk. Hvordan vi utfoldet oss, våget og mestret. Som Mamma har jeg fått følge både mine egne barn og mange andres barn ganske tett i utviklingen, fra de var barn og over i ungdomsårene. Det sitter godt i minne, for jeg står midt i den prosessen nå. Minnet om den friheten de har hatt gjennom barndommen, hvordan de har lekt seg, utforsket, prøvd seg frem, hoppet ut i ting med undring og begeistring. Virkelig brukt av den kilden av styrker, evner og talenter som de ble født med.

Så ble de ungdommer og med den kom også tankene. Tenk om det jeg gjør ikke lenger er bra nok? Hva kommer andre til å tenke om meg nå? Osv....... Plutselig er alt så skummelt, behovet for å "holde tilbake" og ikke vise så mye av seg selv blir stort. For noen er skjer det som en gradvis prosess, for andre kan det skje i løpet av en dag. Det er jo ikke styrkene og evnene deres som plutselig svekkes eller forsvinner. Styrkene og evnene bor fortsatt i dem, men de begynner å begrenser bruken av dem.

Frykten som disse tankene gir skaper en illusjon om dem som ikke er sanne. Det er lett for oss voksne å se når de er så unge, for vi husker jo hvordan de var FØR denne frykten kom. Etterhvert som vi blir voksne tror vi mer og mer på denne illusjonen om oss selv. Vi tror på denne "litenheten", at vi ikke er mer enn denne begrensede versjonen.

Det Egoet prøver å innbille oss at vi er, er ALDRI sannheten om hvem vi VIRKELIG er. Du kan aldri bli noe annet enn det du er skapt som. Det betyr at alle de evnene, styrkene og kvalitetene du hadde som barn, bor fortsatt i deg, og ligger der fortsatt klar til bruk! 

Har du lyst til å endre den troen som Egoet har skapt? Og heller se sannheten om deg selv? I denne videoen finner du 3 affirmasjoner som vil hjelpe deg med det. De vil hjelpe deg å omprogrammere den troen Egoet har skapt om deg.

Jeg skriver også ned de 3 setningene her. Skriv dem gjerne ned på en lapp og bær de med deg på et lett synlig sted. Repeter dem så ofte du kan, la dem overta plassen i tankene dine.

1. Jeg er verdig å bli elsket

2. Jeg er bra nok akkurat slik jeg er

3. Det er tillat å være meg, det er tillat å være akkurat slik som meg

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: