Mirakeltanker

Ditt liv - du bestemmer!

Mirakeltanker bygger på visdommen fra boken Et kurs i mirakler. Bokens definisjon på et mirakel er; "en endring i oppfattelse fra frykt til kjærlighet".

 Dine tanker bestemmer hvordan du oppfatter det du ser. Har du f.eks mange frykt-tanker, vil du oppfatte en verden du må beskytte deg mot. Har du mange sinte og frustrerte tanker, vil du oppfatte en verden du må kritisere og kjefte på. Har du mange "fattige"-tanker vil du oppfatte en urettferdig verden. Har du mange takknemlige tanker, vil du oppfatte en kjærlig og aksepterende verden.Tanker er ikke noe som bare skjer deg. Når du er bevisst dine tanker, kan du selv velge hvilke du ønsker å beholde og hvem du ønsker å bytte ut. For det finnes ingen "uskyldige" tanker.

Loven om årsak og virkning:

Den verden du ser er en virkning av dine tanker.

Dine tanker er årsaken til den verden du ser!

Når du endrer din oppfattelse av det du ser, vil det du ser endre seg! 

- Dr. Wayne Dyer

Det er mye som har vært med å forme den oppfattelsen du har i dag. Oppdragelsen, miljø, opplevelser og erfaringer er noe av dette. Ettersom ingen av oss har hatt de nøyaktig samme opplevelsene og oppdragelsen, vil vi også oppfatte det vi ser ulikt. Du har kanskje selv opplevd å møte mennesker og situasjoner hvor de har en helt annen virkelighetsoppfatning enn deg?

Det kan jo ikke finnes mange forskjellige virkeligheter i virkeligheten, så hvilken virkelighet er den riktige? Alle vil nok føle at det er sin egen oppfattelse som er den riktige. For det er slik det ofte føles; "min fasit er den riktige, da må din være feil".

Et kurs i mirakler lærer oss at det er den virkeligheten vi oppfatter når vi ikke er påvirket av fortiden, som er den riktige for da oppfatter vi gjennom kjærlighet. Det er da vi oppfatter verden slik Gud virkelig skapte den.

Hvordan kan du trene deg på å oppfatte verden slik Gud skapte den?  TILLIT og TILGIVELSE er 2 ting du trenger å trene på. Uten disse to vil du se en verden med mye frykt og mange gjerningsmenn. Tankene er et kraftfullt verktøy å bruke når du jobber med å endre din oppfattelse. For når du har endret din oppfattelse av det du ser, vil også følelsene endre seg. Det er da vi går fra frykt til kjærlighet.