Turid H Olsen - Coach og mental trener


Selvfølelsen er selve grunnmuren i livet!

Den påvirker ditt mindset og er ofte avgjørende for om du opplever sensitiviteten som belastende eller som din fordel.

Jeg jobber med deg gjennom både kurs og coaching. Her finner du en link til mitt hovedkurs:

Mine tjenester:

Gratis inspirasjon:

Webinar: Hva andre tror og mener om deg bestemmer du selv

Kartlegg dine høysensitive behov

25 tips til omprogrammering av dine tanker

Les siste nytt på bloggen:

La ikke fortiden begrense hvordan du driver din business idag
Boken Et kurs i mirakler er et utmerket verktøy når det kommer til å endre det tankesettet som fortiden har[...]
Bli kjent med et kurs i mirakler
Kjenner du til boken Et kurs i mirakler (også kalt "de spirituelles bibel")? Boken er skrevet av Helen Schucman og[...]
Hvordan unngå å bli overstimulert?
Hvordan unngå å bli overstimulert? En av utfordringene til oss høysensitive er at vi blir raskere overstimulert enn andre. Det[...]