Sensitive Business Power

Online kurs - 20 uker

Starter 21. August 2020

Er du lei av å sabotere for deg selv?

Frykt, usikkerhet og tvil stjeler både tid og energi fra oss, ikke minst gjør det veien mye vanskeligere og tyngre å gå!


Visste du at vi som er høysensitive kan oppleve disse sabotørene 4-5 ganger sterkere enn hva andre mennesker gjør?


Ta deg tid til å bytte ut frykten, usikkerheten og tvilen med styrke, trygghet og klarhet. Da slipper du å hele tiden kjempe mot denne motstanden!

Litt om kurset!

Sensitive Business Power bygger på visdom fra boken Et kurs i Mirakler! Det boken beskriver som mirakel er den endring i vårt perspektiv som skjer når du går fra fykt til kjærlighet!

"

Når du endrer måten du ser ting på, vil det du ser endre seg!


Dr. Wayne Dyer - Forfatter, Motivator og formidler av Et kurs i mirakler


Dette kurset endrer måten du ser deg selv på!

Det som opprinnelig er DEG, er mye sterkere og mer kraftfull enn den versjonen Egoet har overbevist deg om å tro på.

I dette 20 uker lange online-kurset skreller vi bort Egoet's illusjoner om deg og finner tilbake til din kraftfulle kjerne som du ble velsignet med fra fødselen.

  • Forstå hva som er dine styrker! (Både bevisste, ubevisste og høysensitive styrker)
  • Forstå hva som er din misjon her på jorden!
  • Lær å bruke tankene som det kraftfulle manifesterings verktøyet det egentlig er!
  • Lær å overvinne begrensninger!
  • Lær hvordan du henter frem lederen i deg!

Bonus

Bli med nå og få online kurset - Veien til mål - helt gratis!

Verdi kr 1.290,-

Veien til mål  setter drømmen din i system, gir deg klarhet. Du lærer å dele opp hovedmålet i overkommerlige steg, slik at du systematisk kommer deg fremover uten å ende opp overveldet.


Med dette systemet kan du gå på jobb hver dag, og aldri mer lurer på hva du skal gjøre der. Du vet nøyaktig hva du må gjøre hver dag, og du NÅR drømmen din!


I dette kurset følger det med en pdf - Arbeidshefte som du jobber etter, sammen med ferdig innspilte videoer du føleger. 

Lyst til å bli med?


Neste oppstart er:

21. August 2020


Ordinær pris kr 7.970,-

- kr 2.000,-


+ Bonus kurset: Veien til mål

verdi kr 1.290


Totalt verdi kr 9.260,-

Nå kr 5.970,-

Praktisk info:

Fra 21. August 2020 møtes vi hver Fredag kl 10.00 i tilsammen 20 uker.

Vi bruker programmet Zoom til gjennomføring av møtene

Vi holder på ca 1 - 1,5 timer hver gang

Det gjøres opptak av hvert møte som blir lastet opp i en passordbeskyttet web-side. Denne websiden har du tilgang til i 1 år etter at kurset er ferdig!

Du blir også med i ei lukket Facebookgruppe hvor vi kan kommunisere mellom møtene. Facebookgruppen er også fint sted å bygge nettverk med de andre kursdeltagerne!

Meld deg på nå og få bonus tilbudet!

Kr 5.970,-


Verdi kr 9.260,-


© 2019 Turid H Olsen. All rights Reserved