MENTAL STYRKETRENING
FOR
HØYSENSITIVE

4 UKERS ONLINE KURS

TRO PÅ DEG SELV!

Å være høysensitiv er en styrke når du bruker sensitiviteten riktig, ellers kan den oppleves belastende! 

I dette kurset blir du bedre kjent med dine sensitive sider og styrker. Du lærer å bruke dem til din fordel.


1. Bli kjent med dine styrker

Det bor mye mer i deg enn du tror! På kursdag 1 blir du bedre kjent med denne kilden. 

3. Din høysensitive misjon

Sensitiviteten gir oss noen styrker og fordeler som andre ikke har. Det er ikke tilfeldig! Vi ble skapt med disse fordelene fordi vi er ment å skulle bruke dem. Dette gir oss en misjon som er litt annerledes enn andres. Denne misjonen blir du kjent med på kursdag 3.

2. Ubevisste styrker

Noen av styrkene våre har vi undertrykt så mye at vi ikke aner at vi har dem. På kursdag 2 lærer du teknikker for å blir bevisst også på disse styrkene!

4. Omprogrammering av trossystemer

Når du kommer frem til kursdag 4, er du blitt kjent med så mange nye sider ved deg selv at det er på tide å se deg selv med nye øyne. Denne kursdagen lærer du verktøy for å endre troen du har om deg selv.

Interessert?

Dette kurset er for deg som trenger å få større tro på deg selv!

I dette kurset blir du også bedre kjent med din høysensitive side, og hvordan du kan hente ut mer av potensialet som ligger der.

  • Vi møtes ONLINE - bruker programmet Zoom
  • Hver Onsdag kl 10.00 i 4 uker (ca 1 time hver gang)
  • Du får tilgang til en passordbeskyttet medlemsside, hvor opptak av kurset blir lastet opp.
    Denne siden har du tilgang til i 1 år, og kan derfor repetere kurset
    så mange ganger du vil innenfor det året. 

Neste oppstart er:


27. Mai 2020

Pris kr 950,- 

© 2019 Turid H Olsen