Hva er dine styrker som høysensitiv?

Dette er et viktig tema, for som høysensitiv fungerer vi annerledes enn 80% av verdens befolkning. Det er fort gjort å sammenligne seg med dem, og føle på frustrasjon over alt vi IKKE er isteden.

Albert Einstein hevdet at: Egentlig er vi alle genier, men hvis du dømmer en fisk etter dens evne til å klatre i trær, vil den leve hele sitt liv og tro han er dum. 

 

Vi bruker nok mye energi på å prøve og passe inn i rammene til de 80% som ikke er høysensitiv. Vi pusher oss til å mestre det samme som dem, og ikke sjeldent fører det oss ut i sykmeldinger. Vår hjerne fungerer annerledes enn «Krigerne» (80%’ene) sin, vi er ment for andre oppgaver enn dem, vi er «Rådgiverne» (20%’erne). 

Les også: Hva er høysensitiv

«Kriger» og «Rådgiver» er begreper Elaine Aron (den største forskeren vi har på Høysensitivitet) bruker for å gi et tydeligere bilde av rollene til 80%’erne og oss høysensitive. Ut i fra at vi er ment for ulike roller, er vi også utstyr med ulike styrker. Her kan du bli kjent med noen av dem:

 • Omsorgsfull er en av våre styrker. Vår sensitivitet på følelser og sinnstemninger gir oss en god innsikt i hvordan andre har det, og hva de trenger for å ha det godt. «Rådgiveren» som bor i oss, gir oss behov for å dele våre tips, kunnskap, «kjerringråd» m.m. med de vi føler trenger det. Dette betyr ikke, at «Krigerne» ikke har evnen til å gi omsorg. Men vi høysensitive har en dypere innsikt i menneskelig forståelse. 

 

 • Kreativitet er en annen av våre styrker og gjerne i kombinasjon med en livlig fantasi som også er en av våre mange styrker. Dette gir oss mange ideer og gjør oss særdeles løsningsorienterte (til tider ryr det inn så mange ideer og løsninger at vi til og med kan ende opp fullstendig overveldet). Krigerne derimot kan være bedre enn oss, til å sette disse ideene ut i live. Vi kan derfor ha godt utbytte av ett samarbeide her.

 

 • Intuisjon er naturlig nok en av våre styrker, vi senser mye mer gjennom vårt følsomme sansesystem enn hva andre mennesker gjør. Vi høysensitive merker lett når ting ikke er slik som folk utgir seg for å være. Det er også viktig for oss høysensitive at vi følger «hjertet» vårt. Når jeg skriver «hjerte» i anførselstegn er det fordi at det vi kaller for hjerte i denne sammenhengen, egentlig er sjelen vår. Sjelen vår er jo den delen av oss som har planlagt denne reisen på jorden. Den vet hvorfor vi er her, den kjenner livsoppgaven vår. Den kjenner også alle våre evner og styrker og vet hvilket potensiale som bor i oss. Dette vil den minne oss om så ofte den kan. Pga vår sensitivitet har vi en sterk kontakt med denne kilden, og vil ikke få fred før vi lytter til det sjelen forteller oss.

 

 • En god samtalepartner er også å finne blant våre styrker. Dette i kombinasjon med flere av våre andre styrker som f.eks. empatisk og forståelsesfull. Kanskje har du for lengst lagt merke til det? Når dine venner trenger noen å prate med, er det deg de gjerne kommer til? Kanskje har du også opplevd at helt fremmede mennesker kan åpne seg og fortelle deg de mest private ting, helt uoppfordret? Det er noe med energien vi sender ut, som skaper denne tryggheten i folk. Vi er fra naturens side skapt for dette, vi er jo rådgivere. Kreativiteten vår kan være god å ha i denne sammenhengen, og hjelpe folk å finne løsninger på deres utfordringer.

 

 • Samvittighetsfull – er en fantastisk styrke, som gjør oss til pliktoppfyllende mennesker man virkelig kan stole på. Men så er det også denne evnen som gjerne fører oss ut i utbrenthet og sykmeldinger, om vi mangler evnen til å sette grenser. Vi høysensitive kan finne på å ofre helsen vår, i tjeneste for andre mennesker. Vi klarer rett og slett ikke å se andre lide, eller at ting ikke blir gjort.

 

 • Oppmerksomme – vi har evnen til å legger merke til små detaljer som, som andre gjerne overser. Dette gjør at vi er flinke til å finne feil og mangler. Vi egner oss godt til oppgaver som krever årvåkenhet, nøyaktighet, hurtighet og evnen til å skjelne små detaljer. 

 

I tillegg vil jeg også nevne at alle mennesker er skapt med ca 50.000 – 70.000 ulike evner i oss. Så vi har betydelige flere styrker enn de som nevnes her.

Håper dette er til hjelp og inspirasjon, og del gjerne bloggen med andre som trenger denne kunnskapen. Det er på tide at høysensitivitet blir bedre kjent!

Klem fra Turid

Hva er høysensitiv?

Høysensitiv er et personlighetstrekk som det antas at ca 15 – 20% av mennesker over hele verden har. Elaine Aron er professor i psykologi, hun begynte å studere dette personlighetstrekket tidlig på 90-tallet. Sammen med sitt forskningsteam fant hun ut at høysensitive har en hjerne som jobber litt annerledes enn hos resten av befolkningen, med at den bl.a bearbeider informasjon på en annen måte enn hva 80%’erne gjør. Det er f.eks konstatert at hjernen til høysensitive bruker andre nervebaner til å bearbeide informasjon og stimuli. Her finner du link til en selv-test laget av Elaine Aron, som kan hjelpe deg å avgjøre om du er høysensitiv eller ikke: www.hsperson.no/dr-elaine-arons-selvtest/

Elaine Aron definerer høysensitive, som mennesker med et ekstra følsomt nervesystem. Dvs. et mer sensitivt sansesystem som gjør oss mer følsom, var og mottagelig for ulike typer inntrykk. Hun har også gjennom sin forskning funnet ut at høysensitivitet er noe man blir født med, og ofte har vi arvet dette personlighetstrekket. Hun er derfor påpasselig med å påpeke at høysensitiv har ingenting med nevrotisme å gjøre. Da nevrotisme består av visse typer intens angst, depresjon, m.m som vanligvis skyldes en vanskelig barndom. Høysensitivitet er noe du er født med, og har ingenting å gjøre med hvordan din barndom har vært. Det finnes heller ingen forskning som tilsier at høysensitive skulle være lettere mottagelig for nevrotisme enn hva andre mennesker er.

Det kan variere fra person til person hvilke av våre sanser vi er mest sensitive på. Noen kan f.eks være veldig sensitiv på smak og lukt, mens andre kan være mest sensitive på lyd og støy. Noen kan være veldig sensitiv på lys, mens andre kan ha en svært sensitiv hud. Det vi ofte har til felles, er vår sensitivitet på følelser og sinnstemninger. Når vi kommer inn i et rom, kan vi kjenne det på energien i rommet hvis noen har kranglet. I møte med andre mennesker, har vi noen ekstra følere ute som forteller oss hvordan folk egentlig har det. Denne evnen til å ta inn så mange inntrykk gjør at det starter store bearbeidings prosesser i oss, under møte med andre mennesker. Liker du meg? Er du irritert? Kan jeg stole på deg? Er du lei deg? Dette gir oss evnen til å «lese mellom linjene» og fange opp hva folk føler, uavhengig av hva de gir uttrykk for.

Høysensitive mennesker har også en egen evne til å legge merke til små detaljer, noe som gjør oss ekstra oppmerksomme. Summen av disse evnene kan gjøre det slitsomt for en høysensitiv og oppholde seg i store menneskemengde over lang tid. Kroppen jobber på høygir med alle sanseinntrykkene. Vi har ofte større behov for alenetid, enn hva andre har. Inne i et klasserom kan høysensitive f.eks oppleve at det er vanskelig å konsentrere seg, hvis det ikke er god orden og ro der. De kan bli mer slitne etter en skoledag.

Elaine Aron mener at vi høysensitive har en helt annen oppgave her på jorden enn de andre menneskene. Hun kaller 80%’erne (de som IKKE er høysensitive) for Warriors «krigere», mens de høysensitive kaller hun Royal Advisors «rådgivere». «Krigerne» har et større konkurranse instinkt og en større fighter evne enn «Rådgiverne». I en forskningsstudie gjort på dyr, fant de at også der er ca 15-20% av dyrene i en flokk høysensitive (uavhengig av hvilken type dyr). Rolle fordelingen de så i flokken var at når de beveget seg inn på nye marker/områder, var det de høysensitive dyrene som gikk først og senset om det var trygt eller farlig. Også når de møtte på andre dyr, var det de høysensitive som gikk først og senset om det var trygt. Ble det derimot kamp, var det «krigerne» som gikk i kampen, mens de høysensitive tok seg av barna og de eldre dyrene.

Å være høysensitiv har mange fordeler og styrker. Vi har bl.a en god intuisjon (Husk at den 6. sans, handler om å trene opp de 5 sansene vi har til å fungere ekstra godt. Høysensitive er født med et sansesystem som fungerer ekstra godt). Vi har en svært høy emosjonell kompetanse (evnen til å forstå andre mennesker). Vi har en naturlig evne til å lære bort/gi råd (vi forstår hva andre trenger for å kunne lære/oppnå det de ønsker). Høysensitive har en STOR samvittighet, noe som gjør oss til pliktoppfyllende mennesker.

Vi har også noen skyggesider, som at vi f.eks blir lett overveldet. Noe som gjør at vi ikke takler stress like godt som andre. Og det gir oss ofte lyst til å trekke oss unna når ting blir for seriøst og alvorlig. Kanskje kan du kjenne deg igjen fra idretten? Du står foran en viktig kamp/løp, og treneren prøver å gire opp laget med å fortelle hvor viktig det er å være skjerpet og stå på og gjøre ditt beste. Mens «krigerne» blir gira og motivert til å stå på, har det ofte motsatt virkning på oss høysensitive. Vi blir overveldet av hele situasjonen og har mer lyst til å trekke oss inn i vårt gode skinn og stå over hele kampen. Og ofte er det vår store samvittighet som får oss til å gå ut på den banen allikevel, til tross for overveldelsen vi føler på. Vi høysensitive fungerer best når vi får lov til å senke skuldrene og «leke» oss med det vi gjør. Noe som dessverre i samfunnet idag ofte blir anset som useriøst og mindre skjerpet.

Jeg tror den største utfordringen med å være høysensitiv, er at samfunnet naturlig nok er bygd opp rundt 80%’erne. Og at man derfor kan føle at man ikke passer helt inn. Jo mer vi blir bevisste på våre styrker, og greier å verdsette disse. Jo, mer vil vi oppleve at vi passer utmerket inn, pga vi utfyller 80% så utrolig godt. Vi må bare slutte å prøve å være lik 80%’erne, og heller dyrke det som virkelig er oss! Det starter med bevissthet på HVA som er oss. Vi er jo lært opp til å prøve å være som alle andre.

Ønsker deg med dette en flott dag!

Hilsen Turid H Olsen

Høysensitiv Coach og Mental Trener

turid@turidholsen.no

Hvordan vandre ut av komfortsonen?

Vi mennesker søker oss naturlig til det som er trygt og godt. Det er behagelig å være i komfortsonen, det er et sted vi kan hvile oss og dyrke det vi allerede kan. Men det er lite utvikling i komfortsonen, og blir vi værende der for lenge kan det bli ganske kjedelig. Vi stagnerer utviklingsmessig, og etterhvert forsvinner troen på oss selv og våre evner. Fordi de evnene vi ikke bruker, mister vi etterhvert troen på at vi faktisk har i oss.

Har du noen gang tenkt igjennom hvor ofte du føler på frykt for noe, uten egentlig å være i fare? Frykt for å såre noen? Frykt for å ikke rekke det du skal? Frykten for hva andre skal tenke og tro om deg? Eller frykten for at noen skal tenke » Hvem er det hun innbiller seg at hun er»?

Det handler om hvilke trosmønster vi har i oss. Dvs hvilke overbevisninger vi har om hvordan ting er eller fungerer. Noen er f.eks vokst om med en overbevisning om at man ikke skal være til bry, mens andre er vokst om med en overbevisning om at man må stå på og kjempe for alt man ønsker å seg i livet. Disse 2 personene vil ha ganske så ulike grenser for hva som er tillat og hvordan man ikke bør være. De vil ha ulike grenser for hva som er utenfor og innenfor komfortsonen.

Slike overbevisninger eller trosmønster skaper grenser i oss. Frykt som gjør det vanskelig å vandre ut av komfortsonen, og kanskje til og med holder oss tilbake fra å realisere drømmene våre. Ønsker du å vandre ut av komfortsonen, er det viktig å gjøre noe med de trosmønstrene som skaper begrensninger for deg.

Går du med en drøm om å starte egen business? Eller er du allerede i gang? Her vil jeg vise deg hvordan du jobber for å endre trosmønster som vil holde deg tilbake fra å komme godt i gang.

 1. Bli bevisst på HVILKE mønster/overbevisninger som holder deg tilbake
 2. Bruk AFFIRMASJONER* til å endre disse, til mønster/overbevisninger som er fordelaktig for deg!

* Det du hører mange nok ganger, vil du til slutt tro på. Affirmasjoner er positive setninger du gjentar for deg selv, til det blir en overbevisning.

 • Negativt mønster: Jeg må ikke være for selgende, da vil folk bli sure og synes jeg er plagsom!
 • Positivt mønster: Nå må folk begynne å verdsette det jeg gjør og det jeg tilbyr!

 • Negativt mønster: Tenk om jeg ikke mestrer dette? Kanskje dette ikke er noe for meg? (Hvem er det jeg innbiller meg at jeg er?)
 • Positivt mønster: Det fins en løsning for alt, og jeg stoler på min evne til å finne løsninger! Jeg er trygg!

 • Negativt mønster: Tenk om ingen vil kjøpe av meg? Det blir sikkert vanskelig å finne noen som vil ha det jeg tilbyr!
 • Positivt mønster: Kundene kommer lett til meg. Verden er full av mennesker som trenger det jeg kan tilby! Folk ønsker seg løsninger og blir glade for at jeg viser dem de løsningene jeg kan tilby dem.

Kan du kjenne deg igjen i noen av disse mønstrene? Nå har du muligheten til å endre dem. Skriv ned de affirmasjonene du kjenner at du trenger. Gjenta dem for deg selv så ofte du kan. Jo flere ganger du gjentar dem, jo raskere går det å endre disse tankemønstrene. Tren deg på å si dem med overbevisning. Om du synes det er vanskelig i starten, ikke gi opp! Stol på at det vil gå lettere etterhvert. Det er helt naturlig at hjernen gjør motstand i starten, du prøver tross alt å overbevise han om noe som strir mot det han tror på idag!

Når tankemønstret er endret, vandrer du med letthet ut av denne komfortsonen. Fordi da oppleves det som trygt og godt å fungere på denne måten.

Lykke til med treningen! Del gjerne tipset med andre som trenger det!

Klem fra Turid

1 3 4 5 6 7 18