Hvordan unngå å bli et offer for sensitiviteten?

Hvordan unngå å bli et offer for sensitiviteten?

Høysensitive mennesker er født med noen styrker og evner som virkelig har et stort fortrinn når man skal jobbe med andre mennesker. Allikevel opplever jeg at de fleste som tar kontakt med meg gjør det fordi de opplever det som belastende å være høysensitiv. I denne bloggen skal jeg forklare så enkelt jeg bare kan, om hva som egentlig skjer.

Om du er en veldig løpsstek person, så har du en flott styrke der. Forvalter du den riktig så kan du ende opp som verdensmester i løping. Hvis du ikke forvalter den riktig, kan du derimot ende opp som overtrent, med f.eks betennelser i beina og alle de begrensninger som hører med til det. Det er dette som ofte skjer i forhold til våre styrker som høysensitive, vi har ikke lært å begrense oss og "overforbruker" evnene og styrkene våre. Da vil det oppleves som belastende å være høysensitiv.

En av styrkene til høysensitive er empati. Det er en fantastisk styrke å ha, spesielt når du jobber med andre mennesker. Det gir deg et stort fortrinn i forhold til å forstå andre mennesker. Men om du hele tiden gir så mye av deg selv at du aldri finner rom for dine egne behov, vil du gang på gang ende opp som et offer for denne styrken og det vil oppleves belastende.

Vi vil så gjerne at alle mennesker skal ha det godt, men "glemmer" å inkludere oss selv i det ønsket. Det å inkludere oss selv når vi bruker styrkene våre er nøkkelen til god balanse, og den store forskjellen på om du opplever høysensitivitet som belastende eller om du tillater deg å blomstre i disse styrkene. Alle mennesker er skapt likeverdig men hvis du glemmer å inkludere deg selv, behandler du deg selv som en mindreverdig.

Vi høysensitive er mennesker som er født med et nervesystem som fungerer bedre enn hos andre. Det betyr at alt de andre senser, senser vi ennå sterkere. Alle mennesker kan f.eks få dårlig samvittighet, som høysensitiv kommer du til det punktet mye tidligere. Ingen liker å se andre mennesker lide, bli skuffet eller lei seg. Mens andre kan oppleve det ubehagelig, kan høysensitive oppleve det som direkte smertefullt å se andre lide. Vi kan derfor ofre mye for å slippe og oppleve denne smerten. Det er da vi kan finne på å gi av tiden vår når vi egentlig ikke. har tid. Gi av energien vår, når kroppen skriker etter hvile. Si ja til å hjelpe andre når du har egne prosjekter som burde vært prioritert først, osv.

Omsorgsfull og hjelpsom er styrker som ligger i vår natur, og er en viktig bit i hva som gjøre livet vårt meningsfylt. Tenk hvilken gavepakke det er for menneskene rundt deg, å få leve med en som har høy empati, er hjelpsom, omsorgsfull og forståelsesfull. Som høysensitiv har du en stor porsjon av styrker som verden der ute virkelig trenger. Bruk av de styrkene på deg selv også. Vis forståelse overfor hvilke behov kroppen din og sjelen din trenger. Når du selv får påfyll, har du mye mer å gi til andre. Du får dyrket dine styrker, uten at det går på bekostning av DEG! 

Hvorfor høysensitive er de perfekte ledere og lærere

Elaine Aron er den fremste forskeren vi har på Høysensitivitet. Hun er professor i psykologi og har studert høysensitivitet siden tidlig på 90-tallet. Hun mener vi høysensitive pga vår følsomhet, er ment for andre oppgaver enn de ikke-høysensitive. Vi har andre styrker enn de ikke-høysensitive, noe som gjør oss dyktige på områder de andre takler dårligere.

Gjennom å observere mennesker koblet til EEG og MRI, har man konstatert at høysensitive hjerner avfyrer andre nervebaner enn hva hjernene hos gjennomsnittlig sensitive gjør, når de blir utsatt for samme stimuli. Vi har et mer følsomt nervesystem, som f.eks. fanger opp mye mer fra omgivelsen rundt oss. Vi fanger opp andres sinnstemninger, og leser kroppsspråk veldig godt. I tillegg er høysensitive veldig empatiske og samvittighetsfulle mennesker. Denne kombinasjonen gjør at vi bedre forstår andre. Vi kan «se» at folk ikke har det bra, selv når de ikke tørr å fortelle det selv. Høysensitive mennesker har en høy emosjonell intelligens (EQ).

Les også: De høysensitive styrker

Elaine Aron kaller oss høysensitive for Kongelige Rådgivere, mens hun kaller de ikke-sensitive for Krigere. Disse to begrepene gir en god beskrivelse av hvor ulikt vi fungerer. Krigerne er mer pågående mennesker, og kan passe bra til å kjempe for saker, f.eks i politikken. De kan passe bra som selgere osv., og de takler stress og konkurranse preget miljø bedre. Mens Rådgiverne er mer omsorgs-mennesker. Vi har i oss fra naturens side, en større interesse og forståelse for mennesker og hvordan mennesker fungerer. Høysensitive egner seg derfor godt til å ha personal ansvar.

Denne medfødte evnen til å fungere godt som «Kongelig Rådgiver», gjør at folk har lettere for å åpne seg for en høysensitiv person. Jeg tror mange høysensitive opplever å bli familiens «hobby-psykolog». Og at selv fremmede mennesker kan komme bort og helt uoppfordret begynne å dele svært personlige ting. Alt dette er egenskaper som kan gjøre høysensitive til ledere som tar godt vare på sine medarbeidere, og skaper godt arbeidsmiljø.

Jeg tror alle sammen, enten de er høysensitive eller ikke, har et behov for å forstå de menneskene de jobber med. Forstå hvorfor de oppfører seg som de gjør, hvorfor de reagerer som de gjør, osv. Særlig når man jobber med barn og unge er dette viktig. Ettersom de høysensitive har en godt utviklet Emosjonell Intelligens, har de et medfødt talent for dette. I tillegg har forskerne kommet frem til at høysensitive bruker høyre hjernehalvdel mer enn de ikke-sensitive. Evnen til å se helheter ligger i høyre hjernehalvdel, noe som er viktig for å se barnets adferd i helhet. Disse evnene gir de høysensitive lærerne ett fortrinn fremfor de ikke-høysensitive, som i større grad kan trenger diagnoser og skjemaer hvor de kan lese seg opp på barnets adferd isteden.

En annen evne Elaine Aron ofte trekker frem om høysensitive, er en naturlig evne til å forstå hva andre mennesker trenger. Med våre service innstilte hjerner er dette evner som kan gjøre oss til de perfekte ledere og lærere.

Klem fra Turid

Høysensitiv Coach og Mental Trener

Skyggesidene til Høysensitive

Av og til får jeg spørsmål fra mine høysensitive kunder; Går det ikke an å skru av denne sensitiviteten? Mange opplever den som veldig slitsom. Av og til når jeg snakker med ikke-sensitive får jeg spørsmålet; Kan dere ikke bare ta dere sammen? Skyggesidene til oss høysensitive, er nok det som gjør at vi skulle ønske at denne sensitiviteten forsvant. Men min erfaring er at jo mer vi forstår om dette temaet, jo enklere blir det å leve med, både for oss som er høysensitiv og for miljøet rundt oss. Høysensitivitet er en velsignelse, ikke en forbannelse. Vi må bare lære oss å ta hensyn til den, og vi må slutte å prøve og være slik som de 80% av befolkningen som IKKE er høysensitiv.

Les også: Hva er dine styrker som høysensitiv

  • En av våre skyggesider er at vi blir lettere overstimulert enn andre mennesker. Vi har et sansesystem som jobber mye dypere enn hos andre. Det betyr at vi tar inn mye mer informasjon som vi bruker energi på å bearbeide. Vi opplever lyder og store menneske mengder som mye mer støy enn hva andre gjør, noe som kan tappe oss for mye energi. Da tenker jeg ikke bare på støy i form av lyd, men også den mer usynlige støyen i energien som oppstår når mange mennesker møtes. Mer bevegelse, vår konsentrasjon som får med seg hver minste lille detalj, og er nødt til å bearbeide alt dette.

Vi høysensitive kan ha høy arbeidskapasitet, og kan jobbe hardt i timesvis under rolige omgivelser, og fortsatt ha energi igjen. Men vi kan også oppleve å sitte passivt uten å jobbe i omgivelser med mye støy, og blir fullstendig utmattet. Vår sensitivitet gjør at det foregår en mye større indre prosess i oss, som gjør at det koster oss mye mer energi å delta på mange av de aktivitetene det forventes at vi deltar i. 

Bare det at vi blir mer bevisst på hvordan vi selv fungerer, kan hjelpe oss å ta hensyn til denne sensitiviteten slik at vi kan fungerer godt og unngå å bli overstimulert. Å sørge for å få litt alenetid (stilletid) hver eneste dag, kan være et slikt grep.

 

  • En annen av våre skyggesider er vår evne til å bli overveldet. Vår følsomhet gjør at vi trenger en mer trinnvis tilnærming til de oppgavene som skal gjøres. Mange kan derfor se mørkt på det å begynne på store omfattende utdanninger, og velger kortere utdanninger eller kurs isteden.  

Et eksempel på det å bli overveldet, var da jeg møtte ei dame (som jeg kjente litt fra før) på butikken. Jeg hadde vært å handlet mat for hele uken, noe som betydde ca 5-6 bæreposer med mat. Mens jeg sto å betalt kom denne damen bort til meg og hadde tydelig lyst til å hjelpe meg med å pakke alle disse varene ned i poser. Men hun ble fullstendig overveldet over mengden med varer. Hun surret rundt meg, og beklaget seg stadig over at hun ikke greide å hjelpe til, og viste tydelig at dette plaget henne. Jeg spurte henne derfor om hun bare kunne sette melkekartongene i en pose, det kunne hun. Deretter ba jeg henne om å legge kjøttpålegget i posen sammen med melken. Det kunne hun også. Slik pakket vi ned alle varene sammen, steg for steg. Og damen var glad og fornøyd for å ha fått vært til hjelp.

 Denne metoden brukte jeg også på mine høysensitive barn, da de var små. Når jeg ba de gå å rydde rommene sine, ble det en alt for overveldende oppgave. Men når jeg ba de gå å rydde sammen alle bøkene sine og sette dem i bokhyllen, så gjorde de det. Etterpå kunne jeg be de rydde sammen alle legoklossene og legge de i kassen, slik fungerte ryddingen mye bedre. Denne metoden kan vi bruke på oss selv i arbeidslivet også, når arbeidsmengden blir for stor. Fokuser på en arbeidsoppgave om gangen, steg for steg. Multitaske fungerer dårlig for oss høysensitive, det fører oss ofte til utbrenthet.

 

  • Konfliktsky er en skyggeside mange høysensitive kan kjenne seg igjen i. Vi kan rett og slett oppleve det å stå i konflikt med andre, som fysiske smerter i kroppen. Vi trenger ikke en gang å være direkte innblandet i konflikten for å oppleve det slik, bare det å være i samme rom med noen som krangler kan oppleves smertefullt. Dette gjør at vi ofte bygger opp livet vårt rundt det å slippe å havne i konflikt med andre. Det kan ofte innebære at vi må forsakre mye, og ender gjerne opp som offer i de ulike sakene.

Vi høysensitive trenger å lære oss og sette grenser for andre på en god og rettferdig måte (ellers ender vi opp med dårlig samvittighet). Da får vi stoppet hendelsene før de ender opp i konflikt, og vi får stoppet hendelsene før vi selv ender opp som offer.

 

  • Perfeksjonisme er også en av våre skyggesider. Vår evne til å oppdage selv de minste detaljer, gir oss også evnene til å finne feil. Dette kan gjøre oss ganske kritiske til oss selv, noe som gjør oss til perfeksjonister. Dette igjen kan gjøre det vanskelig for oss høysensitive å motta kritikk fra andre. Vi er så strenge mot oss selv, at når vi opplever det samme fra andre blir det rett og slett for mye for oss.

Vi høysensitive trenger å jobbe med selvfølelsen/selvkjærligheten vår. Bli flinkere til å verdsette det vi gjør og den vi ER. Slik at vi blir mer fornøyd med oss selv. Vi trenger også å lære oss hvordan vi reparere de sårene livet har påført oss. Det er egentlig noe alle mennesker trenger, også de ikke-sensitive. Men pga det følsomme nervesystemet vi høysensitive har, er det grunn til å tro at vi bærer med oss flere sår enn hva de ikke-sensitive gjør. Dette vil også hjelpe oss med å fjerne press og stress fra livet vårt. Mange høysensitive lever under et stort press og stress for å prestere godt nok. Slik at de føler seg god nok, blir akseptert og slipper smerten med å bli kritisert eller falle ut av miljøet.

I morgen er det Verdensdagen for Psykisk helse! Hjelp til å spre informasjonen om høysensitivitet. Jo, mer samfunnet lærer om dette, jo mer tillatt og lettere blir det å være høysensitiv.

Varm klem fra

Turid, Høysensitiv Coach og Mental Trener