Hvorfor «Å hoppe før du er klar» fungerer dårlig for oss høysensitive

Hvorfor "Å hoppe før du er klar" fungerer dårlig for oss høysensitive!

Når vi bygger business er det mye vi må mestre, fordi jobben som coach eller terapeut innebærer mange flere roller enn selve jobben som coach eller terapeut. Skal du få mange kunder innebærer det bl.a mye SYNLIGHET. Det betyr at man må våge å vises, ta plass, selge seg selv, i tillegg til å forstå hvordan de elektroniske systemene fungerer og brukes i dette arbeidet. Det kan være ganske krevende å mestre denne biten av jobben, og det finnes mange anbefalinger om HVORDAN man kan mestre den. Men ikke alle disse anbefalingene fungerer like bra for oss høysensitive. Kanskje har du hørt noen av disse uttrykkene før? "Du må hoppe før du er klar", "Du må hoppe uten sikkerhetsnett", "Du må push deg selv ut av komfortsonen". Hvor mange ganger har du prøvd? Kanskje klarte du det for en liten periode, men så ble prisen for høy og du måtte trekke deg tilbake igjen?

Det er akkurat som om vi høysensitive har en innebygd "forsterker" i oss. Den gjør at vi opplever alt mye sterkere enn andre, spesielt det følelsesmessige. Det betyr at den utryggheten man føler på når man beveger seg ut av komfortsonen, den opplever vi sterkere. Det koster oss mer energi enn det koster de andre å bevege seg ut av komfortsonen. Det betyr ikke at vi aldri kan gå ut av komfortsonen, for det tror jeg de fleste av oss gjør ganske ofte. Men vit at prisen du betaler for dette er vesentlig høyere, så det blir helt feil om du sammenligner deg med en som ikke er høysensitiv. Når vi prøver å bygge business på denne måten, vil vi stadig oppleve at motet forsvinner underveis. Vi ender opp med skippertak-metoden! Vi står på og pusher oss utenfor våre grenser en periode, så må vi trekke oss tilbake og bygge oss opp igjen før vi pusher oss ut i en ny periode. Kan du kjenne deg igjen i denne metoden?

Vi høysensitive er tjent med å ta oss tid til å bygge opp en trygg og stødig grunn-plattform vi kan stå på. Denne plattformen inneholder "troen på oss selv" og "troen på det vi jobber med". Det gir oss en trygghet som gjør at vi utvider komfortsonen, istedenfor å pushe oss ut av den. Vi trener oss til å "vokse" inn i nye roller, istedenfor å "pushe" oss inn i dem. Det tar litt lengre tid å bygge business på denne måten, men det blir en mer solid og grundig business hvor du står trygt og støtt i det du gjør. Er det ikke en slik hverdag du egentlig ønsker deg?

Høysensitivitet er din gudegave

Høysensitivitet er din gudegave

Kan det være slik at vi høysensitive er ment å skulle fylle andre roller enn de som ikke er høysensitive?  Elaine Arons forskning tyder på det. Hun kaller de 80% av verdens befolkning som ikke er høysensitive for "jegere", mens oss 20% med denne ekstra sensitiviteten kaller hun "høyt utviklede rådgivere".

En bit av Elaine Arons forskning, er gjort som observasjon hos ville dyr. Også der finner man at ca 20% av dyrene innad i samme dyreart er mere sensitive enn resten. Observasjonene viser at de sensitive dyrene har helt andre roller, enn resten av flokken. De går gjerne først og senser om det er noen farer, de bruker også instinktene til å finne områder med mat. Kommer de derimot i fare, f.eks kampsituasjon med andre dyr, er det "Jegerne" som går i kamp. De sensitive dyrene holder seg mer i bakgrunn og passer på barna og de eldre/syke dyrene. De utfyller hverandre perfekt, og alle får brukt sine styrker på riktig måte.

La oss se dette i sammenheng med styrkene til oss høysensitiv. Vi er bl.a mennesker med en høyt utviklet emosjonell intelligens (EQ). Dette gir oss en stor empati og dyp forståelse for hvordan andre mennesker har det, deres behov og hva de trenger for å ha det bra. Vi er veldig flinke til å sette oss inn i andres situasjoner. Forskere på Emosjonell intelligens har målt EQ til å være 200 ganger mer intelligent en Intellektuell intelligens (IQ). Dette sier litt om hvor stort fortrinn vi høysensitive har når det gjelder å jobbe med andre mennesker.

Vår utfordring er at vi er i klart mindretall. Det meste av arbeidsplasser og offentlig systemer er bygd opp etter måten "Jegerne" fungerer på (de utgjør jo 80% av verdens befolkning). Det betyr at Emosjonell intelligens (EQ) fortsatt blir verdsatt lavere enn Intellektuell intelligens (IQ). Det er egentlig forståelig, det er naturlig at "Jegerne" ønsker å bygge opp et samfunn hvor deres styrker kommer til sin rett. Å bruke IQ for å forstå mennesker er en kunnskapsbasert måte å gjøre det på. Mange adferds rettede diagnoser er eksempler på dette. Greier du ikke å forstå et menneskes adferd, kan du kan du skaffe deg kunnskap om det gjennom en diagnose.

Det er her jeg mener de høysensitives misjon kommer inn. Det er vi med en høyt utviklet EQ, som sitter på kunnskapen. Det er vi som har den største forståelsen for hvordan mennesker fungerer, hvorfor de reagerer som de gjør, hva de trenger for å komme seg videre osv. Med vår sensitivitet mottar vi førstehånds informasjon om slikt. Det er vi som må lage denne kunnskapen, slik at de som trenge kunnskapsbaserte måter å forstå mennesker på kan få muligheten til det. Det er vår jobb å gi kunnskapen og forståelsen vår videre til de som faktisk er avhengig av å få den fra oss.

Du er virkelig født med en gudegave, vil du ha hjelp til å forvalte den vel så ta gjerne kontakt med meg! 

Hvordan unngå å bli et offer for sensitiviteten?

Hvordan unngå å bli et offer for sensitiviteten?

Høysensitive mennesker er født med noen styrker og evner som virkelig har et stort fortrinn når man skal jobbe med andre mennesker. Allikevel opplever jeg at de fleste som tar kontakt med meg gjør det fordi de opplever det som belastende å være høysensitiv. I denne bloggen skal jeg forklare så enkelt jeg bare kan, om hva som egentlig skjer.

Om du er en veldig løpsstek person, så har du en flott styrke der. Forvalter du den riktig så kan du ende opp som verdensmester i løping. Hvis du ikke forvalter den riktig, kan du derimot ende opp som overtrent, med f.eks betennelser i beina og alle de begrensninger som hører med til det. Det er dette som ofte skjer i forhold til våre styrker som høysensitive, vi har ikke lært å begrense oss og "overforbruker" evnene og styrkene våre. Da vil det oppleves som belastende å være høysensitiv.

En av styrkene til høysensitive er empati. Det er en fantastisk styrke å ha, spesielt når du jobber med andre mennesker. Det gir deg et stort fortrinn i forhold til å forstå andre mennesker. Men om du hele tiden gir så mye av deg selv at du aldri finner rom for dine egne behov, vil du gang på gang ende opp som et offer for denne styrken og det vil oppleves belastende.

Vi vil så gjerne at alle mennesker skal ha det godt, men "glemmer" å inkludere oss selv i det ønsket. Det å inkludere oss selv når vi bruker styrkene våre er nøkkelen til god balanse, og den store forskjellen på om du opplever høysensitivitet som belastende eller om du tillater deg å blomstre i disse styrkene. Alle mennesker er skapt likeverdig men hvis du glemmer å inkludere deg selv, behandler du deg selv som en mindreverdig.

Vi høysensitive er mennesker som er født med et nervesystem som fungerer bedre enn hos andre. Det betyr at alt de andre senser, senser vi ennå sterkere. Alle mennesker kan f.eks få dårlig samvittighet, som høysensitiv kommer du til det punktet mye tidligere. Ingen liker å se andre mennesker lide, bli skuffet eller lei seg. Mens andre kan oppleve det ubehagelig, kan høysensitive oppleve det som direkte smertefullt å se andre lide. Vi kan derfor ofre mye for å slippe og oppleve denne smerten. Det er da vi kan finne på å gi av tiden vår når vi egentlig ikke. har tid. Gi av energien vår, når kroppen skriker etter hvile. Si ja til å hjelpe andre når du har egne prosjekter som burde vært prioritert først, osv.

Omsorgsfull og hjelpsom er styrker som ligger i vår natur, og er en viktig bit i hva som gjøre livet vårt meningsfylt. Tenk hvilken gavepakke det er for menneskene rundt deg, å få leve med en som har høy empati, er hjelpsom, omsorgsfull og forståelsesfull. Som høysensitiv har du en stor porsjon av styrker som verden der ute virkelig trenger. Bruk av de styrkene på deg selv også. Vis forståelse overfor hvilke behov kroppen din og sjelen din trenger. Når du selv får påfyll, har du mye mer å gi til andre. Du får dyrket dine styrker, uten at det går på bekostning av DEG!