Skyggesidene til Høysensitive

Av og til får jeg spørsmål fra mine høysensitive kunder; Går det ikke an å skru av denne sensitiviteten? Mange opplever den som veldig slitsom. Av og til når jeg snakker med ikke-sensitive får jeg spørsmålet; Kan dere ikke bare ta dere sammen? Skyggesidene til oss høysensitive, er nok det som gjør at vi skulle ønske at denne sensitiviteten forsvant. Men min erfaring er at jo mer vi forstår om dette temaet, jo enklere blir det å leve med, både for oss som er høysensitiv og for miljøet rundt oss. Høysensitivitet er en velsignelse, ikke en forbannelse. Vi må bare lære oss å ta hensyn til den, og vi må slutte å prøve og være slik som de 80% av befolkningen som IKKE er høysensitiv.

Les også: Hva er dine styrker som høysensitiv

  • En av våre skyggesider er at vi blir lettere overstimulert enn andre mennesker. Vi har et sansesystem som jobber mye dypere enn hos andre. Det betyr at vi tar inn mye mer informasjon som vi bruker energi på å bearbeide. Vi opplever lyder og store menneske mengder som mye mer støy enn hva andre gjør, noe som kan tappe oss for mye energi. Da tenker jeg ikke bare på støy i form av lyd, men også den mer usynlige støyen i energien som oppstår når mange mennesker møtes. Mer bevegelse, vår konsentrasjon som får med seg hver minste lille detalj, og er nødt til å bearbeide alt dette.

Vi høysensitive kan ha høy arbeidskapasitet, og kan jobbe hardt i timesvis under rolige omgivelser, og fortsatt ha energi igjen. Men vi kan også oppleve å sitte passivt uten å jobbe i omgivelser med mye støy, og blir fullstendig utmattet. Vår sensitivitet gjør at det foregår en mye større indre prosess i oss, som gjør at det koster oss mye mer energi å delta på mange av de aktivitetene det forventes at vi deltar i. 

Bare det at vi blir mer bevisst på hvordan vi selv fungerer, kan hjelpe oss å ta hensyn til denne sensitiviteten slik at vi kan fungerer godt og unngå å bli overstimulert. Å sørge for å få litt alenetid (stilletid) hver eneste dag, kan være et slikt grep.

 

  • En annen av våre skyggesider er vår evne til å bli overveldet. Vår følsomhet gjør at vi trenger en mer trinnvis tilnærming til de oppgavene som skal gjøres. Mange kan derfor se mørkt på det å begynne på store omfattende utdanninger, og velger kortere utdanninger eller kurs isteden.  

Et eksempel på det å bli overveldet, var da jeg møtte ei dame (som jeg kjente litt fra før) på butikken. Jeg hadde vært å handlet mat for hele uken, noe som betydde ca 5-6 bæreposer med mat. Mens jeg sto å betalt kom denne damen bort til meg og hadde tydelig lyst til å hjelpe meg med å pakke alle disse varene ned i poser. Men hun ble fullstendig overveldet over mengden med varer. Hun surret rundt meg, og beklaget seg stadig over at hun ikke greide å hjelpe til, og viste tydelig at dette plaget henne. Jeg spurte henne derfor om hun bare kunne sette melkekartongene i en pose, det kunne hun. Deretter ba jeg henne om å legge kjøttpålegget i posen sammen med melken. Det kunne hun også. Slik pakket vi ned alle varene sammen, steg for steg. Og damen var glad og fornøyd for å ha fått vært til hjelp.

 Denne metoden brukte jeg også på mine høysensitive barn, da de var små. Når jeg ba de gå å rydde rommene sine, ble det en alt for overveldende oppgave. Men når jeg ba de gå å rydde sammen alle bøkene sine og sette dem i bokhyllen, så gjorde de det. Etterpå kunne jeg be de rydde sammen alle legoklossene og legge de i kassen, slik fungerte ryddingen mye bedre. Denne metoden kan vi bruke på oss selv i arbeidslivet også, når arbeidsmengden blir for stor. Fokuser på en arbeidsoppgave om gangen, steg for steg. Multitaske fungerer dårlig for oss høysensitive, det fører oss ofte til utbrenthet.

 

  • Konfliktsky er en skyggeside mange høysensitive kan kjenne seg igjen i. Vi kan rett og slett oppleve det å stå i konflikt med andre, som fysiske smerter i kroppen. Vi trenger ikke en gang å være direkte innblandet i konflikten for å oppleve det slik, bare det å være i samme rom med noen som krangler kan oppleves smertefullt. Dette gjør at vi ofte bygger opp livet vårt rundt det å slippe å havne i konflikt med andre. Det kan ofte innebære at vi må forsakre mye, og ender gjerne opp som offer i de ulike sakene.

Vi høysensitive trenger å lære oss og sette grenser for andre på en god og rettferdig måte (ellers ender vi opp med dårlig samvittighet). Da får vi stoppet hendelsene før de ender opp i konflikt, og vi får stoppet hendelsene før vi selv ender opp som offer.

 

  • Perfeksjonisme er også en av våre skyggesider. Vår evne til å oppdage selv de minste detaljer, gir oss også evnene til å finne feil. Dette kan gjøre oss ganske kritiske til oss selv, noe som gjør oss til perfeksjonister. Dette igjen kan gjøre det vanskelig for oss høysensitive å motta kritikk fra andre. Vi er så strenge mot oss selv, at når vi opplever det samme fra andre blir det rett og slett for mye for oss.

Vi høysensitive trenger å jobbe med selvfølelsen/selvkjærligheten vår. Bli flinkere til å verdsette det vi gjør og den vi ER. Slik at vi blir mer fornøyd med oss selv. Vi trenger også å lære oss hvordan vi reparere de sårene livet har påført oss. Det er egentlig noe alle mennesker trenger, også de ikke-sensitive. Men pga det følsomme nervesystemet vi høysensitive har, er det grunn til å tro at vi bærer med oss flere sår enn hva de ikke-sensitive gjør. Dette vil også hjelpe oss med å fjerne press og stress fra livet vårt. Mange høysensitive lever under et stort press og stress for å prestere godt nok. Slik at de føler seg god nok, blir akseptert og slipper smerten med å bli kritisert eller falle ut av miljøet.

I morgen er det Verdensdagen for Psykisk helse! Hjelp til å spre informasjonen om høysensitivitet. Jo, mer samfunnet lærer om dette, jo mer tillatt og lettere blir det å være høysensitiv.

Varm klem fra

Turid, Høysensitiv Coach og Mental Trener

Hva er dine styrker som høysensitiv?

Dette er et viktig tema, for som høysensitiv fungerer vi annerledes enn 80% av verdens befolkning. Det er fort gjort å sammenligne seg med dem, og føle på frustrasjon over alt vi IKKE er isteden.

Albert Einstein hevdet at: Egentlig er vi alle genier, men hvis du dømmer en fisk etter dens evne til å klatre i trær, vil den leve hele sitt liv og tro han er dum. 

 

Vi bruker nok mye energi på å prøve og passe inn i rammene til de 80% som ikke er høysensitiv. Vi pusher oss til å mestre det samme som dem, og ikke sjeldent fører det oss ut i sykmeldinger. Vår hjerne fungerer annerledes enn «Krigerne» (80%’ene) sin, vi er ment for andre oppgaver enn dem, vi er «Rådgiverne» (20%’erne). 

Les også: Hva er høysensitiv

«Kriger» og «Rådgiver» er begreper Elaine Aron (den største forskeren vi har på Høysensitivitet) bruker for å gi et tydeligere bilde av rollene til 80%’erne og oss høysensitive. Ut i fra at vi er ment for ulike roller, er vi også utstyr med ulike styrker. Her kan du bli kjent med noen av dem:

  • Omsorgsfull er en av våre styrker. Vår sensitivitet på følelser og sinnstemninger gir oss en god innsikt i hvordan andre har det, og hva de trenger for å ha det godt. «Rådgiveren» som bor i oss, gir oss behov for å dele våre tips, kunnskap, «kjerringråd» m.m. med de vi føler trenger det. Dette betyr ikke, at «Krigerne» ikke har evnen til å gi omsorg. Men vi høysensitive har en dypere innsikt i menneskelig forståelse. 

 

  • Kreativitet er en annen av våre styrker og gjerne i kombinasjon med en livlig fantasi som også er en av våre mange styrker. Dette gir oss mange ideer og gjør oss særdeles løsningsorienterte (til tider ryr det inn så mange ideer og løsninger at vi til og med kan ende opp fullstendig overveldet). Krigerne derimot kan være bedre enn oss, til å sette disse ideene ut i live. Vi kan derfor ha godt utbytte av ett samarbeide her.

 

  • Intuisjon er naturlig nok en av våre styrker, vi senser mye mer gjennom vårt følsomme sansesystem enn hva andre mennesker gjør. Vi høysensitive merker lett når ting ikke er slik som folk utgir seg for å være. Det er også viktig for oss høysensitive at vi følger «hjertet» vårt. Når jeg skriver «hjerte» i anførselstegn er det fordi at det vi kaller for hjerte i denne sammenhengen, egentlig er sjelen vår. Sjelen vår er jo den delen av oss som har planlagt denne reisen på jorden. Den vet hvorfor vi er her, den kjenner livsoppgaven vår. Den kjenner også alle våre evner og styrker og vet hvilket potensiale som bor i oss. Dette vil den minne oss om så ofte den kan. Pga vår sensitivitet har vi en sterk kontakt med denne kilden, og vil ikke få fred før vi lytter til det sjelen forteller oss.

 

  • En god samtalepartner er også å finne blant våre styrker. Dette i kombinasjon med flere av våre andre styrker som f.eks. empatisk og forståelsesfull. Kanskje har du for lengst lagt merke til det? Når dine venner trenger noen å prate med, er det deg de gjerne kommer til? Kanskje har du også opplevd at helt fremmede mennesker kan åpne seg og fortelle deg de mest private ting, helt uoppfordret? Det er noe med energien vi sender ut, som skaper denne tryggheten i folk. Vi er fra naturens side skapt for dette, vi er jo rådgivere. Kreativiteten vår kan være god å ha i denne sammenhengen, og hjelpe folk å finne løsninger på deres utfordringer.

 

  • Samvittighetsfull – er en fantastisk styrke, som gjør oss til pliktoppfyllende mennesker man virkelig kan stole på. Men så er det også denne evnen som gjerne fører oss ut i utbrenthet og sykmeldinger, om vi mangler evnen til å sette grenser. Vi høysensitive kan finne på å ofre helsen vår, i tjeneste for andre mennesker. Vi klarer rett og slett ikke å se andre lide, eller at ting ikke blir gjort.

 

  • Oppmerksomme – vi har evnen til å legger merke til små detaljer som, som andre gjerne overser. Dette gjør at vi er flinke til å finne feil og mangler. Vi egner oss godt til oppgaver som krever årvåkenhet, nøyaktighet, hurtighet og evnen til å skjelne små detaljer. 

 

I tillegg vil jeg også nevne at alle mennesker er skapt med ca 50.000 – 70.000 ulike evner i oss. Så vi har betydelige flere styrker enn de som nevnes her.

Håper dette er til hjelp og inspirasjon, og del gjerne bloggen med andre som trenger denne kunnskapen. Det er på tide at høysensitivitet blir bedre kjent!

Klem fra Turid

Hva er høysensitiv?

Høysensitiv er et personlighetstrekk som det antas at ca 15 – 20% av mennesker over hele verden har. Elaine Aron er professor i psykologi, hun begynte å studere dette personlighetstrekket tidlig på 90-tallet. Sammen med sitt forskningsteam fant hun ut at høysensitive har en hjerne som jobber litt annerledes enn hos resten av befolkningen, med at den bl.a bearbeider informasjon på en annen måte enn hva 80%’erne gjør. Det er f.eks konstatert at hjernen til høysensitive bruker andre nervebaner til å bearbeide informasjon og stimuli. Her finner du link til en selv-test laget av Elaine Aron, som kan hjelpe deg å avgjøre om du er høysensitiv eller ikke: www.hsperson.no/dr-elaine-arons-selvtest/

Elaine Aron definerer høysensitive, som mennesker med et ekstra følsomt nervesystem. Dvs. et mer sensitivt sansesystem som gjør oss mer følsom, var og mottagelig for ulike typer inntrykk. Hun har også gjennom sin forskning funnet ut at høysensitivitet er noe man blir født med, og ofte har vi arvet dette personlighetstrekket. Hun er derfor påpasselig med å påpeke at høysensitiv har ingenting med nevrotisme å gjøre. Da nevrotisme består av visse typer intens angst, depresjon, m.m som vanligvis skyldes en vanskelig barndom. Høysensitivitet er noe du er født med, og har ingenting å gjøre med hvordan din barndom har vært. Det finnes heller ingen forskning som tilsier at høysensitive skulle være lettere mottagelig for nevrotisme enn hva andre mennesker er.

Det kan variere fra person til person hvilke av våre sanser vi er mest sensitive på. Noen kan f.eks være veldig sensitiv på smak og lukt, mens andre kan være mest sensitive på lyd og støy. Noen kan være veldig sensitiv på lys, mens andre kan ha en svært sensitiv hud. Det vi ofte har til felles, er vår sensitivitet på følelser og sinnstemninger. Når vi kommer inn i et rom, kan vi kjenne det på energien i rommet hvis noen har kranglet. I møte med andre mennesker, har vi noen ekstra følere ute som forteller oss hvordan folk egentlig har det. Denne evnen til å ta inn så mange inntrykk gjør at det starter store bearbeidings prosesser i oss, under møte med andre mennesker. Liker du meg? Er du irritert? Kan jeg stole på deg? Er du lei deg? Dette gir oss evnen til å «lese mellom linjene» og fange opp hva folk føler, uavhengig av hva de gir uttrykk for.

Høysensitive mennesker har også en egen evne til å legge merke til små detaljer, noe som gjør oss ekstra oppmerksomme. Summen av disse evnene kan gjøre det slitsomt for en høysensitiv og oppholde seg i store menneskemengde over lang tid. Kroppen jobber på høygir med alle sanseinntrykkene. Vi har ofte større behov for alenetid, enn hva andre har. Inne i et klasserom kan høysensitive f.eks oppleve at det er vanskelig å konsentrere seg, hvis det ikke er god orden og ro der. De kan bli mer slitne etter en skoledag.

Elaine Aron mener at vi høysensitive har en helt annen oppgave her på jorden enn de andre menneskene. Hun kaller 80%’erne (de som IKKE er høysensitive) for Warriors «krigere», mens de høysensitive kaller hun Royal Advisors «rådgivere». «Krigerne» har et større konkurranse instinkt og en større fighter evne enn «Rådgiverne». I en forskningsstudie gjort på dyr, fant de at også der er ca 15-20% av dyrene i en flokk høysensitive (uavhengig av hvilken type dyr). Rolle fordelingen de så i flokken var at når de beveget seg inn på nye marker/områder, var det de høysensitive dyrene som gikk først og senset om det var trygt eller farlig. Også når de møtte på andre dyr, var det de høysensitive som gikk først og senset om det var trygt. Ble det derimot kamp, var det «krigerne» som gikk i kampen, mens de høysensitive tok seg av barna og de eldre dyrene.

Å være høysensitiv har mange fordeler og styrker. Vi har bl.a en god intuisjon (Husk at den 6. sans, handler om å trene opp de 5 sansene vi har til å fungere ekstra godt. Høysensitive er født med et sansesystem som fungerer ekstra godt). Vi har en svært høy emosjonell kompetanse (evnen til å forstå andre mennesker). Vi har en naturlig evne til å lære bort/gi råd (vi forstår hva andre trenger for å kunne lære/oppnå det de ønsker). Høysensitive har en STOR samvittighet, noe som gjør oss til pliktoppfyllende mennesker.

Vi har også noen skyggesider, som at vi f.eks blir lett overveldet. Noe som gjør at vi ikke takler stress like godt som andre. Og det gir oss ofte lyst til å trekke oss unna når ting blir for seriøst og alvorlig. Kanskje kan du kjenne deg igjen fra idretten? Du står foran en viktig kamp/løp, og treneren prøver å gire opp laget med å fortelle hvor viktig det er å være skjerpet og stå på og gjøre ditt beste. Mens «krigerne» blir gira og motivert til å stå på, har det ofte motsatt virkning på oss høysensitive. Vi blir overveldet av hele situasjonen og har mer lyst til å trekke oss inn i vårt gode skinn og stå over hele kampen. Og ofte er det vår store samvittighet som får oss til å gå ut på den banen allikevel, til tross for overveldelsen vi føler på. Vi høysensitive fungerer best når vi får lov til å senke skuldrene og «leke» oss med det vi gjør. Noe som dessverre i samfunnet idag ofte blir anset som useriøst og mindre skjerpet.

Jeg tror den største utfordringen med å være høysensitiv, er at samfunnet naturlig nok er bygd opp rundt 80%’erne. Og at man derfor kan føle at man ikke passer helt inn. Jo mer vi blir bevisste på våre styrker, og greier å verdsette disse. Jo, mer vil vi oppleve at vi passer utmerket inn, pga vi utfyller 80% så utrolig godt. Vi må bare slutte å prøve å være lik 80%’erne, og heller dyrke det som virkelig er oss! Det starter med bevissthet på HVA som er oss. Vi er jo lært opp til å prøve å være som alle andre.

Ønsker deg med dette en flott dag!

Hilsen Turid H Olsen

Høysensitiv Coach og Mental Trener

turid@turidholsen.no