Empati på godt og vondt

Er empati en styrke eller en belastning? Kanskje en blanding? En ting som er helt sikkert er at vi høysensitive har en stor porsjon med dette! I denne videoen snakker jeg om hvordan vi kan bruke empatien som en styrke og på den måten unngå et den blir belastende:

Evnen til å "speile" andre mennesker gjør at vi kan ta inn deres følelser og smerter i vår egen kropp. Ettersom det er helt normalt å tro på det vi føler, er det lett å tro at noen er svake eller maktesløse når de føler seg svake og maktesløse!

Boken Et kurs i Mirakler sier følgende om empati:

Å føle empati er ikke det samme som å delta i lidelsen. 

For det er den du må nekte å forstå!

Den svakheten og maktesløsheten man av og til kan føle på, er ALDRI sannheten om et menneske! Det bor en styrke og kraft i oss som aldri forsvinner. Selv ikke når vi "glemmer" denne kilden eller slutter å tro på den, så fortsetter den å bo i oss. Med vår store EMPATI kan vi hjelpe andre mennesker å bli minnet om denne kraften og styrken!

Ønsker du en slik påminnelse om hvilken styrke og kraft som bor i deg? Da har du mulighet å bli med på onlinekurset Mental styrketrening for høysensitive som starter 19. Februar 2020 og varer i 4 uker. 

Link til kurset finner du her!

3 setninger til økt selvkjærlighet

Vi har noen "store sko" vi er ment å skulle fylle her på jorden. Derfor er vi skapt både unike og fulle av evner og styrker vi trenger for å fylle disse "skoene". Men hvor mange tror egentlig på dette?

I boken Et kurs i Mirakler står det: Det finnes ikke noe slikt som en uskyldig tanke! Det skal være sikkert og visst tenker jeg, spesielt når jeg vet hvilke tanker Egoet til stadighet jobber med å plante i oss:

  • Tenk om du ikke er god nok
  • Hva kommer andre til å tro om deg nå
  • Folk kommer til å le av deg
  • Hva er det egentlig du innbiller deg at du er?

Det er ikke så lett å huske tilbake til vår egen barndom, hvordan vi var FØR alle disse tankene kom på besøk. Hvordan vi utfoldet oss, våget og mestret. Som Mamma har jeg fått følge både mine egne barn og mange andres barn ganske tett i utviklingen, fra de var barn og over i ungdomsårene. Det sitter godt i minne, for jeg står midt i den prosessen nå. Minnet om den friheten de har hatt gjennom barndommen, hvordan de har lekt seg, utforsket, prøvd seg frem, hoppet ut i ting med undring og begeistring. Virkelig brukt av den kilden av styrker, evner og talenter som de ble født med.

Så ble de ungdommer og med den kom også tankene. Tenk om det jeg gjør ikke lenger er bra nok? Hva kommer andre til å tenke om meg nå? Osv....... Plutselig er alt så skummelt, behovet for å "holde tilbake" og ikke vise så mye av seg selv blir stort. For noen er skjer det som en gradvis prosess, for andre kan det skje i løpet av en dag. Det er jo ikke styrkene og evnene deres som plutselig svekkes eller forsvinner. Styrkene og evnene bor fortsatt i dem, men de begynner å begrenser bruken av dem.

Frykten som disse tankene gir skaper en illusjon om dem som ikke er sanne. Det er lett for oss voksne å se når de er så unge, for vi husker jo hvordan de var FØR denne frykten kom. Etterhvert som vi blir voksne tror vi mer og mer på denne illusjonen om oss selv. Vi tror på denne "litenheten", at vi ikke er mer enn denne begrensede versjonen.

Det Egoet prøver å innbille oss at vi er, er ALDRI sannheten om hvem vi VIRKELIG er. Du kan aldri bli noe annet enn det du er skapt som. Det betyr at alle de evnene, styrkene og kvalitetene du hadde som barn, bor fortsatt i deg, og ligger der fortsatt klar til bruk! 

Har du lyst til å endre den troen som Egoet har skapt? Og heller se sannheten om deg selv? I denne videoen finner du 3 affirmasjoner som vil hjelpe deg med det. De vil hjelpe deg å omprogrammere den troen Egoet har skapt om deg.

Jeg skriver også ned de 3 setningene her. Skriv dem gjerne ned på en lapp og bær de med deg på et lett synlig sted. Repeter dem så ofte du kan, la dem overta plassen i tankene dine.

1. Jeg er verdig å bli elsket

2. Jeg er bra nok akkurat slik jeg er

3. Det er tillat å være meg, det er tillat å være akkurat slik som meg

Har du lett for å la følelsene ta overhånd?

Hender det at følelsene tar fullstendig overhånd i dialog med andre? Kanskje ender du opp med å si ting du egentlig ikke mener, eller kanskje ender du opp med å ikke få sagt noen ting i hele tatt? Du brenner inne med alle de gode argumentene du egentlig kunne brukt?

Vi høysensitive er emosjonelle mennesker! Det gjør at vi ofte føler mye dypere enn andre, ting går sterkere inn på oss. Ja, av og til kan vi føle så sterkt at vi blir fullstendig overveldet av følelsen selv. Følelsene tar overhånd! Det finnes en metode du kan bruke, som trener deg på å ikke gå så dypt inn i følelsene. Den metoden lærer jeg bort i denne videoen:


Håper du får like god nytte av denne videoen som jeg selv har hatt! Del den gjerne med andre du tror kan ha nytte av å se den!