Kan man skru av sensitiviteten?

Kan man skru av sensitiviteten?

Spørsmålet om man kan skru av sensitiviteten er noe jeg mottar ofte både fra de som er høysensitive og fra de som ikke er det. Svaret er selvfølgelig NEI, man kan ikke skru av personligheten sin den er man født med! Men det er allikevel ting man kan gjøre for å beskytte sensitiviteten og mestre den bedre. Hvordan andre mennesker har det, er f.eks noe som kan påvirke oss høysensitive ganske sterkt. Vi er født med en stor EMPATI, en stor forståelse overfor andre mennesker. Vi kan føle andres smerte i vår egen kropp. Dette kan naturligvis oppleves som ganske slitsomt til tider.

Nylig var jeg på et inspirasjonsforedrag, hvor inspiratoren hadde med seg en sitron. Denne sitronen satte hun tennene i og tok ett sikkelig tygg av. Jeg kjente jeg fikk vann i munnen, krampe i både tunga og kjevepartiet. Det føltes som om hele kjevepartiet ble betent. Jeg svettet og var anspent i hele kroppen, hvor på inspiratoren smilende spør "kjente du noe"? Hvis pokker kjente jeg noe! Litt lattermildt tenkte jeg at dette må jo være på grensen til terrorisme for oss som er høysensitive. Etterpå ble jeg sittende å reflektere litt over denne reaksjonen jeg fikk. For sannheten er, at jeg liker jo egentlig sitron. Nesten daglig drikker jeg vann med presset sitron i, og jeg kan godt ta ett tygg av en sitron og synes det smaker godt (i tillegg til surt selvfølgelig). Når jeg selv spiser sitron, får jeg slettes ikke så sterk reaksjon som jeg gjorde når jeg så en annen spise det. Hva er det egentlig som skjer?

I hjernen har vi noe som kalles for "speil nevroner". Dette er noe alle mennesker har, men hos oss høysensitive fungerer de sterkere. Speil nevronene gjør at når du ser noen oppleve eller føle noe, kan du også oppleve deler av det i egen kropp. Fordi speil nevronene fungerer sterkere hos oss, blir også opplevelsen vi kjenner i egen kropp sterkere. Dette gir oss en veldig god innlevelsesevne, men i denne innlevelsesevnen ligger også opplevelsene fra våre indre sår. Dette er med å forsterker opplevelsene og gjør at vi kan oppleve ting sterkere, enn hva den det gikk ut over opplever det selv. Kanskje har du opplevd at noen du er glad i er blitt syk eller skadet, og følt at du helst ville ha byttet plass med dem? Å takle egen sykdom eller skade kan oppleves enklere enn å forholde seg til andres. Enkelte reagerer så sterkt på andres lidelse at de bare må trekke seg unna, opplevelsen blir for overveldende.

Når vi er bevisst på at vi fungerer slik, kan vi bevisst distansere oss fra det vi føler og opplever med hjelp av "fornuften". Når jeg nå ser noen tygge på en sitron og samtidig bruker fornuften til å tenke igjennom hvordan jeg selv liker smaken av sitron, får jeg en mye mildere reaksjon på det jeg ser og opplever. La oss bruke et annet eksempel: Grensesetting er noe mange høysensitive kvier seg for, vi er så redde for å skuffe andre eller såre andre. Vi kan liksom kjenne deres skuffelse og smerte i egen kropp. Men hvis du bruker fornuften og tenker gjennom hvor mange "nei" har du selv opplevd? Livet går videre allikevel, gjør det ikke? Å få ett nei gir deg jo bare muligheten til å søke løsninger andre steder, på andre måter. Når vi ikke er bevisste vil følelsene lett ta overhånd, når vi er bevisste kan vi bruke fornuften til å vinne over disse følelsene og gjøre opplevelsene litt mildere.

Hvorfor «Å hoppe før du er klar» fungerer dårlig for oss høysensitive

Hvorfor "Å hoppe før du er klar" fungerer dårlig for oss høysensitive!

Når vi bygger business er det mye vi må mestre, fordi jobben som coach eller terapeut innebærer mange flere roller enn selve jobben som coach eller terapeut. Skal du få mange kunder innebærer det bl.a mye SYNLIGHET. Det betyr at man må våge å vises, ta plass, selge seg selv, i tillegg til å forstå hvordan de elektroniske systemene fungerer og brukes i dette arbeidet. Det kan være ganske krevende å mestre denne biten av jobben, og det finnes mange anbefalinger om HVORDAN man kan mestre den. Men ikke alle disse anbefalingene fungerer like bra for oss høysensitive. Kanskje har du hørt noen av disse uttrykkene før? "Du må hoppe før du er klar", "Du må hoppe uten sikkerhetsnett", "Du må push deg selv ut av komfortsonen". Hvor mange ganger har du prøvd? Kanskje klarte du det for en liten periode, men så ble prisen for høy og du måtte trekke deg tilbake igjen?

Det er akkurat som om vi høysensitive har en innebygd "forsterker" i oss. Den gjør at vi opplever alt mye sterkere enn andre, spesielt det følelsesmessige. Det betyr at den utryggheten man føler på når man beveger seg ut av komfortsonen, den opplever vi sterkere. Det koster oss mer energi enn det koster de andre å bevege seg ut av komfortsonen. Det betyr ikke at vi aldri kan gå ut av komfortsonen, for det tror jeg de fleste av oss gjør ganske ofte. Men vit at prisen du betaler for dette er vesentlig høyere, så det blir helt feil om du sammenligner deg med en som ikke er høysensitiv. Når vi prøver å bygge business på denne måten, vil vi stadig oppleve at motet forsvinner underveis. Vi ender opp med skippertak-metoden! Vi står på og pusher oss utenfor våre grenser en periode, så må vi trekke oss tilbake og bygge oss opp igjen før vi pusher oss ut i en ny periode. Kan du kjenne deg igjen i denne metoden?

Vi høysensitive er tjent med å ta oss tid til å bygge opp en trygg og stødig grunn-plattform vi kan stå på. Denne plattformen inneholder "troen på oss selv" og "troen på det vi jobber med". Det gir oss en trygghet som gjør at vi utvider komfortsonen, istedenfor å pushe oss ut av den. Vi trener oss til å "vokse" inn i nye roller, istedenfor å "pushe" oss inn i dem. Det tar litt lengre tid å bygge business på denne måten, men det blir en mer solid og grundig business hvor du står trygt og støtt i det du gjør. Er det ikke en slik hverdag du egentlig ønsker deg?

Høysensitivitet er din gudegave

Høysensitivitet er din gudegave

Kan det være slik at vi høysensitive er ment å skulle fylle andre roller enn de som ikke er høysensitive?  Elaine Arons forskning tyder på det. Hun kaller de 80% av verdens befolkning som ikke er høysensitive for "jegere", mens oss 20% med denne ekstra sensitiviteten kaller hun "høyt utviklede rådgivere".

En bit av Elaine Arons forskning, er gjort som observasjon hos ville dyr. Også der finner man at ca 20% av dyrene innad i samme dyreart er mere sensitive enn resten. Observasjonene viser at de sensitive dyrene har helt andre roller, enn resten av flokken. De går gjerne først og senser om det er noen farer, de bruker også instinktene til å finne områder med mat. Kommer de derimot i fare, f.eks kampsituasjon med andre dyr, er det "Jegerne" som går i kamp. De sensitive dyrene holder seg mer i bakgrunn og passer på barna og de eldre/syke dyrene. De utfyller hverandre perfekt, og alle får brukt sine styrker på riktig måte.

La oss se dette i sammenheng med styrkene til oss høysensitiv. Vi er bl.a mennesker med en høyt utviklet emosjonell intelligens (EQ). Dette gir oss en stor empati og dyp forståelse for hvordan andre mennesker har det, deres behov og hva de trenger for å ha det bra. Vi er veldig flinke til å sette oss inn i andres situasjoner. Forskere på Emosjonell intelligens har målt EQ til å være 200 ganger mer intelligent en Intellektuell intelligens (IQ). Dette sier litt om hvor stort fortrinn vi høysensitive har når det gjelder å jobbe med andre mennesker.

Vår utfordring er at vi er i klart mindretall. Det meste av arbeidsplasser og offentlig systemer er bygd opp etter måten "Jegerne" fungerer på (de utgjør jo 80% av verdens befolkning). Det betyr at Emosjonell intelligens (EQ) fortsatt blir verdsatt lavere enn Intellektuell intelligens (IQ). Det er egentlig forståelig, det er naturlig at "Jegerne" ønsker å bygge opp et samfunn hvor deres styrker kommer til sin rett. Å bruke IQ for å forstå mennesker er en kunnskapsbasert måte å gjøre det på. Mange adferds rettede diagnoser er eksempler på dette. Greier du ikke å forstå et menneskes adferd, kan du kan du skaffe deg kunnskap om det gjennom en diagnose.

Det er her jeg mener de høysensitives misjon kommer inn. Det er vi med en høyt utviklet EQ, som sitter på kunnskapen. Det er vi som har den største forståelsen for hvordan mennesker fungerer, hvorfor de reagerer som de gjør, hva de trenger for å komme seg videre osv. Med vår sensitivitet mottar vi førstehånds informasjon om slikt. Det er vi som må lage denne kunnskapen, slik at de som trenge kunnskapsbaserte måter å forstå mennesker på kan få muligheten til det. Det er vår jobb å gi kunnskapen og forståelsen vår videre til de som faktisk er avhengig av å få den fra oss.

Du er virkelig født med en gudegave, vil du ha hjelp til å forvalte den vel så ta gjerne kontakt med meg!