Høysensitivitet er din gudegave

Høysensitivitet er din gudegave

Kan det være slik at vi høysensitive er ment å skulle fylle andre roller enn de som ikke er høysensitive?  Elaine Arons forskning tyder på det. Hun kaller de 80% av verdens befolkning som ikke er høysensitive for "jegere", mens oss 20% med denne ekstra sensitiviteten kaller hun "høyt utviklede rådgivere".

En bit av Elaine Arons forskning, er gjort som observasjon hos ville dyr. Også der finner man at ca 20% av dyrene innad i samme dyreart er mere sensitive enn resten. Observasjonene viser at de sensitive dyrene har helt andre roller, enn resten av flokken. De går gjerne først og senser om det er noen farer, de bruker også instinktene til å finne områder med mat. Kommer de derimot i fare, f.eks kampsituasjon med andre dyr, er det "Jegerne" som går i kamp. De sensitive dyrene holder seg mer i bakgrunn og passer på barna og de eldre/syke dyrene. De utfyller hverandre perfekt, og alle får brukt sine styrker på riktig måte.

La oss se dette i sammenheng med styrkene til oss høysensitiv. Vi er bl.a mennesker med en høyt utviklet emosjonell intelligens (EQ). Dette gir oss en stor empati og dyp forståelse for hvordan andre mennesker har det, deres behov og hva de trenger for å ha det bra. Vi er veldig flinke til å sette oss inn i andres situasjoner. Forskere på Emosjonell intelligens har målt EQ til å være 200 ganger mer intelligent en Intellektuell intelligens (IQ). Dette sier litt om hvor stort fortrinn vi høysensitive har når det gjelder å jobbe med andre mennesker.

Vår utfordring er at vi er i klart mindretall. Det meste av arbeidsplasser og offentlig systemer er bygd opp etter måten "Jegerne" fungerer på (de utgjør jo 80% av verdens befolkning). Det betyr at Emosjonell intelligens (EQ) fortsatt blir verdsatt lavere enn Intellektuell intelligens (IQ). Det er egentlig forståelig, det er naturlig at "Jegerne" ønsker å bygge opp et samfunn hvor deres styrker kommer til sin rett. Å bruke IQ for å forstå mennesker er en kunnskapsbasert måte å gjøre det på. Mange adferds rettede diagnoser er eksempler på dette. Greier du ikke å forstå et menneskes adferd, kan du kan du skaffe deg kunnskap om det gjennom en diagnose.

Det er her jeg mener de høysensitives misjon kommer inn. Det er vi med en høyt utviklet EQ, som sitter på kunnskapen. Det er vi som har den største forståelsen for hvordan mennesker fungerer, hvorfor de reagerer som de gjør, hva de trenger for å komme seg videre osv. Med vår sensitivitet mottar vi førstehånds informasjon om slikt. Det er vi som må lage denne kunnskapen, slik at de som trenge kunnskapsbaserte måter å forstå mennesker på kan få muligheten til det. Det er vår jobb å gi kunnskapen og forståelsen vår videre til de som faktisk er avhengig av å få den fra oss.

Du er virkelig født med en gudegave, vil du ha hjelp til å forvalte den vel så ta gjerne kontakt med meg! 

Hvordan unngå å bli et offer for sensitiviteten?

Hvordan unngå å bli et offer for sensitiviteten?

Høysensitive mennesker er født med noen styrker og evner som virkelig har et stort fortrinn når man skal jobbe med andre mennesker. Allikevel opplever jeg at de fleste som tar kontakt med meg gjør det fordi de opplever det som belastende å være høysensitiv. I denne bloggen skal jeg forklare så enkelt jeg bare kan, om hva som egentlig skjer.

Om du er en veldig løpsstek person, så har du en flott styrke der. Forvalter du den riktig så kan du ende opp som verdensmester i løping. Hvis du ikke forvalter den riktig, kan du derimot ende opp som overtrent, med f.eks betennelser i beina og alle de begrensninger som hører med til det. Det er dette som ofte skjer i forhold til våre styrker som høysensitive, vi har ikke lært å begrense oss og "overforbruker" evnene og styrkene våre. Da vil det oppleves som belastende å være høysensitiv.

En av styrkene til høysensitive er empati. Det er en fantastisk styrke å ha, spesielt når du jobber med andre mennesker. Det gir deg et stort fortrinn i forhold til å forstå andre mennesker. Men om du hele tiden gir så mye av deg selv at du aldri finner rom for dine egne behov, vil du gang på gang ende opp som et offer for denne styrken og det vil oppleves belastende.

Vi vil så gjerne at alle mennesker skal ha det godt, men "glemmer" å inkludere oss selv i det ønsket. Det å inkludere oss selv når vi bruker styrkene våre er nøkkelen til god balanse, og den store forskjellen på om du opplever høysensitivitet som belastende eller om du tillater deg å blomstre i disse styrkene. Alle mennesker er skapt likeverdig men hvis du glemmer å inkludere deg selv, behandler du deg selv som en mindreverdig.

Vi høysensitive er mennesker som er født med et nervesystem som fungerer bedre enn hos andre. Det betyr at alt de andre senser, senser vi ennå sterkere. Alle mennesker kan f.eks få dårlig samvittighet, som høysensitiv kommer du til det punktet mye tidligere. Ingen liker å se andre mennesker lide, bli skuffet eller lei seg. Mens andre kan oppleve det ubehagelig, kan høysensitive oppleve det som direkte smertefullt å se andre lide. Vi kan derfor ofre mye for å slippe og oppleve denne smerten. Det er da vi kan finne på å gi av tiden vår når vi egentlig ikke. har tid. Gi av energien vår, når kroppen skriker etter hvile. Si ja til å hjelpe andre når du har egne prosjekter som burde vært prioritert først, osv.

Omsorgsfull og hjelpsom er styrker som ligger i vår natur, og er en viktig bit i hva som gjøre livet vårt meningsfylt. Tenk hvilken gavepakke det er for menneskene rundt deg, å få leve med en som har høy empati, er hjelpsom, omsorgsfull og forståelsesfull. Som høysensitiv har du en stor porsjon av styrker som verden der ute virkelig trenger. Bruk av de styrkene på deg selv også. Vis forståelse overfor hvilke behov kroppen din og sjelen din trenger. Når du selv får påfyll, har du mye mer å gi til andre. Du får dyrket dine styrker, uten at det går på bekostning av DEG! 

Hvorfor høysensitive er de perfekte ledere og lærere

Elaine Aron er den fremste forskeren vi har på Høysensitivitet. Hun er professor i psykologi og har studert høysensitivitet siden tidlig på 90-tallet. Hun mener vi høysensitive pga vår følsomhet, er ment for andre oppgaver enn de ikke-høysensitive. Vi har andre styrker enn de ikke-høysensitive, noe som gjør oss dyktige på områder de andre takler dårligere.

Gjennom å observere mennesker koblet til EEG og MRI, har man konstatert at høysensitive hjerner avfyrer andre nervebaner enn hva hjernene hos gjennomsnittlig sensitive gjør, når de blir utsatt for samme stimuli. Vi har et mer følsomt nervesystem, som f.eks. fanger opp mye mer fra omgivelsen rundt oss. Vi fanger opp andres sinnstemninger, og leser kroppsspråk veldig godt. I tillegg er høysensitive veldig empatiske og samvittighetsfulle mennesker. Denne kombinasjonen gjør at vi bedre forstår andre. Vi kan «se» at folk ikke har det bra, selv når de ikke tørr å fortelle det selv. Høysensitive mennesker har en høy emosjonell intelligens (EQ).

Les også: De høysensitive styrker

Elaine Aron kaller oss høysensitive for Kongelige Rådgivere, mens hun kaller de ikke-sensitive for Krigere. Disse to begrepene gir en god beskrivelse av hvor ulikt vi fungerer. Krigerne er mer pågående mennesker, og kan passe bra til å kjempe for saker, f.eks i politikken. De kan passe bra som selgere osv., og de takler stress og konkurranse preget miljø bedre. Mens Rådgiverne er mer omsorgs-mennesker. Vi har i oss fra naturens side, en større interesse og forståelse for mennesker og hvordan mennesker fungerer. Høysensitive egner seg derfor godt til å ha personal ansvar.

Denne medfødte evnen til å fungere godt som «Kongelig Rådgiver», gjør at folk har lettere for å åpne seg for en høysensitiv person. Jeg tror mange høysensitive opplever å bli familiens «hobby-psykolog». Og at selv fremmede mennesker kan komme bort og helt uoppfordret begynne å dele svært personlige ting. Alt dette er egenskaper som kan gjøre høysensitive til ledere som tar godt vare på sine medarbeidere, og skaper godt arbeidsmiljø.

Jeg tror alle sammen, enten de er høysensitive eller ikke, har et behov for å forstå de menneskene de jobber med. Forstå hvorfor de oppfører seg som de gjør, hvorfor de reagerer som de gjør, osv. Særlig når man jobber med barn og unge er dette viktig. Ettersom de høysensitive har en godt utviklet Emosjonell Intelligens, har de et medfødt talent for dette. I tillegg har forskerne kommet frem til at høysensitive bruker høyre hjernehalvdel mer enn de ikke-sensitive. Evnen til å se helheter ligger i høyre hjernehalvdel, noe som er viktig for å se barnets adferd i helhet. Disse evnene gir de høysensitive lærerne ett fortrinn fremfor de ikke-høysensitive, som i større grad kan trenger diagnoser og skjemaer hvor de kan lese seg opp på barnets adferd isteden.

En annen evne Elaine Aron ofte trekker frem om høysensitive, er en naturlig evne til å forstå hva andre mennesker trenger. Med våre service innstilte hjerner er dette evner som kan gjøre oss til de perfekte ledere og lærere.

Klem fra Turid

Høysensitiv Coach og Mental Trener